Základná škola

Základná škola Vyšný Mirošov je jednotriedka 1.-4., ktorú navštevujú žiaci obce. V školskom roku 2014/2015 školu navštevuje 19 žiakov.
Riaditeľka základnej školy : Mgr. Iveta Jureková
Telefonický kontakt : 054/7592224