Zmluvy platné od 1.1.2012

 

Číslo

zmluvy

Zmluvný partner

Predmet

zmluvy

Suma 

Dátum

účinnosti

zmluvy

Dátum

ukončenia zmluvy

Zverejnené
č.237/2012/UZ.pdf (5,9 MB) VUB Banka  Zmluva o kontokorentnom úvere 26000€ 12.03.2012 10.03.2013  
č.109/2012-IZ-5.0/V.pdf (289,7 kB) Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci      _ 28.05.2012 31.10.2015  
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 2372012UZ.pdf (473,3 kB) VUB Banka Dodatok k zmluve      - 3.10.2012 29.12.2012  
Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 237/2012/UZ..pdf (73 kB) VUB Banka Dodatok k zmluve 15000€ 07.03.2013 10.04.2013 08.03.2013
Dodatok č.3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 237/2012/UZ.pdf (246,2 kB) VUB Banka Dodatok k zmluve 15000€ 11.4.2013 29.12.2013 12.04.2013
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti.pdf (441811) Úrad práce soc. vecí a rodiny Aktivačná činnosť   1.7.2013 31.12.2013 01.07.2013
Dodatok č. DOD 01.pdf (68654) Fond sociálneho rozvoja Dodatok k zmluve   1.1.2014   02.01.2014
Zmluva č. 4782014OK.pdf (141221) Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie 1000 € 05.08.2014   06.08.2014
Zmluva o dielo č.11/09/2014 .pdf (111825) Fedest s.r.o.
Zlatá Bańa
Stavebné práce "Oprava miestnych komunikácií" 28899,30 € 11.09.2014 03.10.2014 11.09.2014
Dodatok č. 1 k ZoD č.11/09/2014.pdf (293269) Fedest s.r.o.
Zlatá Baňa
Stavebné práce
"Oprava miestnych komunkácií"
  02.10.2014 30.11.2014 02.10.2014
Dodatok č. DOD/01-2015//109/2012-IZ-5.0/V.pdf (352247) Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Dodatok k zmluve o spolupráci č 109/2012-IZ-5.0/V   03.03.2015 31.10.2015 03.03.2015