Objednávky - Rok 2013

Dodávateľ Predmet objednávky Číslo objednávky
     
Ivan Čvaň, Svidník Čistiace prostriedky ŠJ 1/2013.pdf (20306)
     
Ivan Čvaň, Svidník Čistiace prostriedky ZŠ 2/2013.pdf (20206)
     
Ivan Čvaň, Svidník Čistiace prostriedky MŠ 3/2013.pdf (20443)
     
Smaltovňa s.r.o. Holič Dopravné značky 4/2013.pdf (19737)
     
Audio Video Centrum, Svidník Kuchynský robot ŠJ 5/2013.pdf (19110) 
     
Le Cheque de Jauner, Bratislava Jedálne kupóny 6/2013.pdf (37550)
     
Le cheque de Jauner, Bratislava Jedálne kupóny 7/2013.pdf (23917)
     
CBS  Vydavateľstvo s.r.o., Kynceľová Aerofoto CD 8/2013.pdf (54286)