Rok 2011

Dodávateľ Predmet fakturácie

Č. faktúry

v KF

Dátum

úhrady

Suma

s DPH

v EUR

SPP, a.s., Košice

fa 7256916881.pdf

záloha - zemný plyn

 1/2011 18.01.2011 200,00

SPP, a.s., Košice

fa 7256916586.pdf

záloha - zemný plyn

 2/2011

18.01.2011

599,00

SPP, a.s., Košice

fa 7256916587.pdf

záloha - zemný plyn

 3/2011 18.01.2011 95,00

KOMENSKY, s.r.o., Košice

fa 201017639.pdf

virtuálna knižnica

 4/2011 18.01.2011 3,32

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

fa 2721827780.pdf

hlasové služby  5/2011 18.01.2011 47,24

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

fa 3721827796.pdf

hlasové služby  6/2011 18.01.2011 30,30

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 12398-10.pdf

vývoz TKO  7/2011 18.01.2011 335,42

Spol. OcÚ Nižný Orlík

fa 2011048.pdf

režijné náklady spol. OcÚ  8/2011 18.01.2011 266,00

Spol. OcÚ Nižný Orlík

fa 2011068.pdf

všeobecné služby  9/2011 18.01.2011 137,76

Spol. OcÚ Nižný Orlík

fa 2011067.pdf

všeobecné služby  10/2011 18.01.2011 147,60

PONO PRESS, Svidník

fa 003-2011.pdf

predplatné týždenníka  11/2011 18.01.2011 20,00

VVS, a.s., Košice

fa 2114271287.pdf

vodné a stočné  12/2011 18.01.2011 156,08

VSE, a.s., Košice

fa 7224059963.pdf

vyúčtovanie - elektrina  13/2011 18.01.2011 514,16

VSE, a.s., Košice

fa 7224059962.pdf

vyúčtovanie - elektrina  14/2011 18.01.2011 315,35

VSE, a.s., Košice

fa 7224060922.pdf

vyúčtovanie - elektrina  15/2011 18.01.2011 435,79

DEXIA Banka, Žilina

fa CEN-2766-2010.pdf

vedenie účtu CP  16/2011 18.01.2011 39,50

PONO PRESS, Svidník

fa 022-2011.pdf

inzercia  17/2011 18.01.2011 35,00

VERSITY, a.s., Bratislava

fa 450001.pdf

kancelárske potreby  18/2011 26.01.2011 104,10

Le cheque dejeuner, Bratislava

fa 8101016427.pdf

jedálne kupóny  19/2011 26.01.2011 359,48

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

fa 4900277551-1.pdf

telefón  20/2011 20.01.2011 13,90

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

fa 3900277552-1.pdf

telefón  21/2011 20.01.2011 13,90

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 13243-10.pdf

spracovanie hlásenia  22/2011 07.02.2011 14,28

DMJ-market, s.r.o., Vranov

fa 1110157.pdf

potraviny  2/2011 26.01.2011 72,49

NOEMA, s.r.o., Lemešany

fa 1120034.pdf

mäso  1/2011 26.01.2011 39,76

Pavol Kozák, Ladomírová 66

fa 58-12-2010.pdf

zelenina  68/2010 17.01.2011 96,61

VVS, Svidník

fa 2114367928.pdf

vodné a stočné 23/2011 07.02.2011 148,93

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 199-11.pdf

harmonogramy a vrecia 24/2011 07.02.2011 164,98

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 205-11.pdf

nálepky FURA 25/2011 07.02.2011 36,00

LEGALSOFT, s.r.o., T.Teplice

fa 211012405.pdf

učebné pomôcky 26/2011 07.02.2011 29,90

ŠEVT, a.s., B. Bystrica

fa 2112200544.pdf

tlačivá 27/2011 07.02.2011 8,04

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 3-1-2011.pdf

strava - deti v HN 28/2011 07.02.2011 141,01

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 1-1-2011.pdf

doplatok k strave 29/2011 07.02.2011 7,54

KOMENSKY, s.r.o., Košice

fa 201101546.pdf

virtuálna knižnica 30/2011 07.02.2011 3,32

SPP, a.s., Košice

fa 6300050225.pdf

záloha - plyn 31/2011 07.02.2011 92,00

SPP, a.s., Košice

fa 6300050214.pdf

záloha - plyn 32/2011 07.02.2011 580,00

SPP, a.s., Košice

fa 63000165181.pdf

záloha - plyn 33/2011 07.02.2011 200,00

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 786-11.pdf

vývoz TKO 34/2011 07.02.2011 371,76

SAMNET, Zlaté Moravce

fa 331244.pdf

zasielanie informácií 35/2011 07.02.2011 32,86

VSE, a.s., Košice

fa 7494797431.pdf

záloha - elektrina 36/2011 22.02.2011 572,00

Spol. OcÚ Nižný Orlik

fa 2011121.pdf

príspevok na činnosť

spol. OcÚ

37/2011   2227,00

T-Com, Bratislava

fa 2722939323.pdf

hlasové služby

38/2011

22.02.2011 34,46

T-Com, Bratislava

fa 3722939346.pdf

hlasové služby 39/2011 22.02.2011 17,18

SLUŽBYT, s.r.o., Svidník

fa 201102551.pdf

školenie BOZ 40/2011 22.02.2011 239,04

Elektrotransport CD, Svidník

fa 2011039.pdf

verejné osvetlenie 41/2011 22.02.2011 140,76

VSE, a.s., Košice

fa 7494795804.pdf

záloha - elektrina 42/2011 22.02.2011 1284,00

VSE, a.s., Košice

fa 7494796538.pdf

záloha - elektrina 43/2011 22.02.2011 757,00

SPF, Bratislava

fa 7110400608.pdf

nájom pozemkov 44/2011 22.02.2011 19,00

SPF, Bratislava

fa 7110400623.pdf

nájom pozemkov 45/2011 22.02.2011 15,00

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120077.pdf

mäso 3/2011 22.02.2011 42,18

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120117.pdf

mäso 4/2011 22.02.2011 23,99

Potraviny H. Molnárová

fa 1-2011.pdf

potraviny 5/2011 22.02.2011 157,92

Pavol Kozák, Ladomírová 66

fa 4-1-2011.pdf

zelenina 6/2011 22.02.2011 114,35

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120179.pdf

mäso 7/2011 22.02.2011 28,55

DMJ-market, s.r.o., Vranov

fa 1110947.pdf

potraviny 8/2011 25.02.2011 68,96

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120197.pdf

mäso 9/2011 25.02.2011 22,80

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120239.pdf

mäso 10/2011 25.02.2011 24,24

SOZA, Bratislava

fa 2111104128.pdf

používanie hud. diel 46/2011 05.03.2011 20,40

Elektrotransport CD, Svidník

fa 2011060.pdf

oprava ver. rozhlasu 47/2011 06.03.2011 162,76

VVS Svidník

fa 2114474169.pdf

vodné a stočné 48/2011 14.03.2011 127,75

SPP, a.s., Košice

fa 6300165181.pdf

záloha - plyn 49/2011 14.03.2011 200,00

SPP, a.s., Košice

fa 630050225.pdf

záloha - plyn 50/2011 14.03.2011 87,00

SPP, a.s., Košice

fa 63000050214.pdf

záloha - plyn 51/2011 21.03.2011 547,00

Komensky, s.r.o., Košice

fa 201103530.pdf

virtuálna knižnica 52/2011 14.03.2011 3,32

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 1693-11.pdf

vývoz TKO 53/2011 14.03.2011 374,35

Interiér invest, s.r.o., Bardejov

fa 300008.pdf

inventár 54/2011 14.03.2011 251,13

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 3-2-2011.pdf

strava deti HN 55/2011 14.03.2011 157,54

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 1-2-2011.pdf

doplatok k strave 56/2011 14.03.2011 9,75

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

fa 1723956605.pdf

hlasové služby 57/2011 14.03.2011 35,44

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

fa 1723956629.pdf

hlasové služby 58/2011 14.03.2011 22,52

GAPA G. Pavelčáková, V. Mirošov

fa 01-2011.pdf

pilčícke práce 59/2011 08.03.2011 100,00

Ivan Čvaň, Vyšný Orlik 83

fa 110306.pdf

školské pomôcky HN 60/2011 21.03.2011 116,20

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120291.pdf

mäso 11/2011 17.03.2011 16,75

Pavol Kozák, Ladomírová 66

fa 12-2-2011.pdf

zelenina 12/2011 17.03.2011 99,78

Potraviny H. Molnárová

fa 2-2011.pdf

potraviny 13/2011 17.03.2011 156,67

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120342.pdf

mäso 14/2011 31.03.2011 9,08

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120366.pdf

mäso 15/2011 31.03.2011 36,89

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120399.pdf

mäso 16/2011 08.04.2011 36,38

DMJ-market, s.r.o., Vranov

fa 1111818.pdf

potraviny 17/2011 31.03.2011 88,87

Elektrotransport CD, Svidník

fa 2011081.pdf

práca s plošinou 61/2011 31.03.2011 247,20

VVS, a.s., Svidník

fa 2114568729.pdf

vodné 62/2011 30.03.2011 1,49

Michal Miko, Vyšný Mirošov 126

fa 02-2011.pdf

stavebné práce 63/2011 29.03.2011 300,00

Elektrotransport CD, Svidník

fa 2011098.pdf

elektroinštalačný mat. 64/2011 31.03.2011 23,70

VVS, a.s., Svidník

fa 2114572926.pdf

vodné 65/2011 08.04.2011 231,47

Bytservis, Svidník

fa 20110316.pdf

stavebný materiál 66/2011 15.04.2011 396,48

KOMENSKY, s.r.o., Košice

fa 201105555.pdf

virtuálna knižnica 67/2011 08.04.2011 3,32

SPP, a.s., Košice

fa 7292010972.pdf

záloha - plyn 68/2011 08.04.2011 300,00

SPP, a.s., Košice

fa 7292011235.pdf

záloha - plyn 69/2011 08.04.2011 200,00

SPP, a.s., Košice

fa 7292010973.pdf

záloha - plyn 70/2011 08.04.2011 48,00

DATATRADE, s.r.o., Zlaté Moravce

fa 81100724.pdf

obce info mini 71/2011 08.04.2011 48,00

IRIS, s.r.o., Bratislava

fa 110225.pdf

kancelárske potreby 72/2011 08.04.2011 27,90

EUROGASTROP, s.r.o., Prešov

fa 201100683.pdf

kuchynský riad 73/2011 08.04.2011 300,00

T-Com, Bratislava

fa 9724971447.pdf

hlasové služby 74/2011 15.04.2011 30,10

T-Com, Bratislava

fa 5724971472.pdf

hlasové služby 75/2011 08.04.2011 20,81

VVS, a.s., Svidník

fa 2114578329.pdf

vodné 76/2011 08.04.2011 162,38

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 2723_11.pdf

vývoz TKO 77/2011 20.04.2011 500,05

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 2724_11.pdf

služby TKO 78/2011 15.04.2011 36,00

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 3_3_2011.pdf

strava deti HN 79/2011 08.04.2011 191,15

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 1_3_2011.pdf

doplatok k strave 80/2011 08.04.2011 6,89

JUDr. Marek Bujdoš, Stropkov

fa 33_2011.pdf

špeciálne služby 81/2011 20.04.2011 100,00

Ing. Ján Dudáš, Pečovská N.V. 

fa 201106.pdf

špeciálne služby        82/2011 20.04.2011 400,00

VVS, a.s., Svidník

fa 2114676438.pdf

vodné 83/2011 28.04.2011 222,90

METALIMPEX, s.r.o., Svidník

fa 11035.pdf

zemné práce 84/1/2011 27.04.2011 356,40

FURA, s.r.o., Rozhanovce

fa 3597_11.pdf

služby TKO 84/1/2011 29.04.2011 14,40

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120465.pdf

mäso 18/2011 08.04.2011 18,92

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120497.pdf

mäso 19/2011 08.04.2011 23,36

Pavol Kozák, Ladomírová 66

fa 18_3_2011.pdf

zelenina 20/2011 20.04.2011 156,58

Potraviny Halina Molnárová

fa 3_2011.pdf

potraviny 21/2011 27.04.2011 150,23

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120550.pdf

mäso 22/2011 27.04.2011 26,78

Noema, s.r.o., Lemešany

fa 1120592.pdf

mäso 23/2011 27.04.2011 44,60

Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD, Svidník

fa 2011132 pdf (61,5 kB)

oprava VO 85/2011 09.05.2011 289,36

Spločný Obecný úrad, Nižný Orlík

fa 2011143 pdf (45,4 kB)

spracovanie účtovníctva ZŠ 86/2011 09.05.2011 147,60

Spločný Obecný úrad, Nižný Orlík

fa 2011143 pdf (47,5 kB)

spracovanie účtovníctva MŠ 87/2011 09.05.2011

137,76

SPP, a.s. Košice

fa 7307025759 pdf (65,4 kB)

záloha -  plyn  ZŠ, MŠ 88/2011 09.05.2011 200,00

SPP, a.s. Košice

fa 730702550 pdf (73,7 kB)

záloha - plyn OcÚ 89/2011 09.05.2011  115,00

SPP, a.s. Košie

fa 7307025501 pdf (69,5 kB)

záloha - plyn OcÚ 90/2011 09.05.2011   18,00

LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava

fa 8101043327 pdf (42,8 kB)

stravné lístky 91/2011 09.05.2011 440,76

VSE, a.s. Košice

fa 2250029486 pdf (49,1 kB)

záloha - elektrina OcÚ 92/2011 09.05.2011 757,00

VSE, a.s. Košice

fa 2250004949 pdf (51,9 kB)

záloha - elektrina OcÚ 93/2011 09.05.2011 1284,00

VSE, a.s. Košice

fa 2250059457 pdf (48,2 kB)

záloha - elektrina ZŠ, MŠ 94/2011 09.05.2011 572,00

ŠJ Vyšný Mirošov

fa 1/4/2011 pdf (40 kB)

dplatok stravy 95/2011 09.05.2011     8,06

ŠJ vyšný Mirošov

fa 3/4/2011 pdf (35,8 kB)

strava HN 96/2011 09.05.2011 182,54

DMJ- Market, s.r.o. Vranov n/T

fa 1112675 pdf (60,8 kB)

fa 1112675.pdf (21,7 kB)

potraviny ŠJ 24/2011 09.05.2011  63,23

Noema, s.r.o. Lemešany

fa 1120648 pdf (42,2 kB)

maso ŠJ 25/2011 09.05.2011    5,82

Noema, s.r.o. Lemešany 

fa 1120686 pdf (44,6 kB)

maso ŠJ 26/2011 09.05.2011 28,33

Pavel Kozák, Ladomírová

fa 22/4/2011 pdf (37,7 kB)

ovocie, zelenina ŠJ 27/2011 09.05.2011 86,13

Potraviny Halina Molnárová, Vyš. Mirošov

fa 4/2011 pdf (42,7 kB)

potraviny ŠJ 28/2011 16.05.2011 169,39

Noema. s.r.o., Lemešany

fa 1120732 pdf (47 kB)

maso ŠJ 29/2011 16.05.2011 32,29

Komensky, s.r.o., Košice

fa 201107586 pdf (37,1 kB)

virtuálna knižnica ZŠ 97/2011 09.05.2011 3,32

FURA s.r.o., Rozhanovce

fa 4318/11 pdf (46 kB)

vývoz TKO OcÚ 98/2011 09.05.2011 36,00

FURA s.r.o., Rozhanovce

fa 4317/11 pdf (46,9 kB)

vývoz TKO OcÚ 99/2011 09.05.2011

339,04

L´art/juven, s.r.o., Bratislava

fa 6110164 pdf (37,1 kB)

knihy ZŠ 100/2011 10.05.2011   17,71

T COM  Bratislava

fa 4725985145 pdf (61,1 kB)

hlasové služby 101/2011 09.05.2011   32,71

T COM Bratislava

fa 5725985168 pdf (57,4 kB)

hlasové služby 102/2011 09.05.2011   20,39

FURA s.r.o. Rozhanovce

fa 4814/11 pdf (48 kB)

vývoz TKO OcÚ 103/2011 30.05.2011 811,44

H.B.ADVANCE, s.r.o., Svidník

fa MF201105000013 pdf (36 kB)

inventár OcÚ 104/2011 06.05.2011   90,00

Profi Advance s.r.o., Stropkov

fa SF201105000016 pdf (38,8 kB)

inventár OcÚ 105/2011 06.05.2011 350,00

MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík

fa 2011076 pdf (40,9 kB)

Ochranné prac. prostr.  106/2011 05.05.2011   53,14

LIM PO s.r.o., Prešov

fa 20110287 pdf (35,6 kB)

zástava SR, EÚ 107/2011 12.05.2011   37,12

GAS-MG, spol.s.r.o.

fa 20110525 pdf (45,5 kB)

dodací list pdf (30,1 kB)

materiál a montáž  ZŠ, MŠ 108/2011 14.06.2011 205,28

SPP, a.s. Košice

fa 7247109182 pdf (133,2 kB)

záloha-plyn ZŠ 111/2011 14.06.2011 200,00

Komensky, s.r.o. Košice

fa 201109714 pdf (37,8 kB)

virtuálna knižnica ZŠ 112/2011 14.06.2011 3,32

T-COM a.s. Bratislava

fa 4727009067 pdf (57 kB)

hlasové služby  ZŠ 116/2011 14.06.2011 20,39

Ing. Ivana Pitoňáková, Košice

fa 11/0310 pdf (40,6 kB)

CD pre ZŠ 121/2011 20.06.2011 14,00

Ševt a.s. Banská Bystrica

fa 1112205443 pdf (57 kB)

tlačivá ZŠ 122/2011 24.06.2011 26,84

Komensky s.r.o. Košice

fa 201111883 pdf (38,7 kB)

virtuálna knižnica 132/2011 07.07.2011 3,32

T-COM a.s. Bratislava

fa 2728020731 pdf (59,6 kB)

hlasové služby ZŠ 135/2011

13.07.2011

26,90

VSE a.s., Košice

fa 2250059457 pdf (50 kB)

záloha - elektrina ZŠ 151/2011 29.07.2011 572,00

VSE a.s. Košice

fa 7437604073.pdf (52,8 kB)

záloha - elektrina OcÚ 153/2011 22.08.2011 1 284,00

SPP a.s Košice

fa 7436078382 pdf (99 kB)

doplatok - plyn  ZŠ 154/2011

08.08.2011

22.08.2011

359,74

887,46

SPP a.s Košice

fa 7247181645 pdf (53,3 kB)

záloha - plyn ZŠ 155/2011 08.08.2011 282,00

T-COM, a.s. Bratislava 

fa 3729027763 pdf (57,3 kB)

hlasové služby ZŠ 164/2011 22.08.2011 20,39

SPP a.s. Košice

fa 6300165181 pdf (70,3 kB)

plyn ZŠ 165/2011 22.08.2011 15,00

Ing. Karol Fábry, Prešov

fa 1020331.pdf (55,2 kB)

Verejné obstarávanie

Regenerácia centrálnej zóny

170/2011 29.11.2011 2 100,00

Premier Consulting, spol.s.r.o. Komárno

fa 11110117.pdf (37,7 kB)

Vypracovanie 2.monitorovacej správy

Regenerácia centrálnej zóny

177/2011 14.03.2012 642,60

Fedest s.r.o. Kokošovce

fa 201103-1.pdf (75,2 kB)

201103-2.pdf (38,6 kB)

Stavebné práce

Regenerácia centrálnej zóny

182/2011

25.11.2011

29.11.2011

330670,81

51 223,03

Fedest s.r.o. Kokošovce

fa 201104.pdf (52 kB)

Stavebné práce

Regenerácia centrálnej zóny

183/2011

13.03.2012

14.03.2012

15 767,02

4000,00