Rok 2012 - došlé faktúry

Dodávateľ Predmet fakturácie Číslo v knihe faktúr Dátum úhrady Suma s DPH P.č.
SPP a.s. Košice záloha plyn - ZŠ

1/2012.pdf

(115,8 kB)

24.01.2012 282,00 € 1
SPP a.s. Košice dodávka plynu - DS

2/2012.pdf

(114,8 kB)

24.01.2012 105,00 € 2
SPP a.s. Košice dodávka plynu - OcÚ

3/2012.pdf

(113,1 kB)

24.01.2012 761,00 € 3

Elektrotransport CD,

Svidník

oprava VO,           

elektroinštalácia ZŠ

4/2012.pdf

(53,9 kB)

24.01.2012 148,50 € 4

Fura s.r.o.,

Rozhanovce

nebezpečný odpad

5/2012.pdf

(38,8 kB)

24.01.2012 36,00 € 5

Fura s.r.o.,

Rozhanovce

komunálny odpad

6/2012.pdf

(40,1 kB)

24.01.2012 338,55 € 6

Obecný úrad,

Nižný Orlík

spracovanie miezd a účtovníctva ZŠ

7/2012.pdf

(41,6 kB)

24.01.2012 147,60 € 7

Obecný úrad,

Nižný Orlík

spracovanie miezd a účtovníctva MŠ

8/2012.pdf

(41 kB)

24.01.2012 206,64 € 8

Obecný úrad,

Nižný Orlík

réžijné náklady spol. obecného úradu    

N. Orlík na rok 2012

9/2012.pdf

(37,7 kB)

24.01.2012 266,00 € 9

JUDr. Marek Bujdoš,

Stropkov

vyhotovenie rokovacieho poriadku,

poskytovanie právnych rád

10/2012.pdf

(33,5 kB)

24.01.2012 320,00 € 10
S-EPI s.r.o., Žilina

Verejná správa SR,

finančný spravodajca,

interné smernice - ročný prístup 2012

Z11/2012.pdf

(36,5 kB)

11/2012.pdf

(42,3 kB)

24.01.2012 71,00 € 11

SAMNET,

Zlaté Moravce

informačný systém samosprávy

12/2012.pdf

(24,4 kB)

24.01.2012 32,86 € 12

Slovak Telecom a.s.,

Bratislava

telefón ZŠ

13/2012.pdf

(61 kB)

24.01.2012 21,65 € 13

Slovak Telecom, a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

14/2012.pdf

(61,4 kB)

24.01.2012 37,00 € 14

Le Cheque Dejeuner s.r.o.,

Bratislava

stravné lístky

15/2012.pdf

(39,3 kB)

24.01.2012 293,10 € 15
PONO PRESS, Svidník

predplatné týždenníka

Podduklianske noviny

16/2012.pdf

(43,2 kB)

24.01.2012 20,00 € 16
FURA s.r.o., Rozhanovce veľkoobjemový kontajner

17/2012.pdf

(39,6 kB)

24.01.2012 189,66 € 17
FURA s.r.o., Rozhanovce veľkoobjemový kontajner

18/2012.pdf

(40 kB)

24.01.2012 170,68 € 18
Dexia banka, Slovensko

poplatok za vedenie účtu cenných

papierov za rok 2011

19/2012.pdf

(44,6 kB)

24.01.2012 39,96 € 19
Komenský s.r.o., Košice virtuálna knižnica ZŠ

20/2012.pdf

(29,9 kB)

21.02.2012

3,32 € 20
VSE a.s., Košice elektrina - preplatok ZŠ

21/2012.pdf

(63,4 kB)

23.01.2012 - 729,94 € 21
VSE a.s., Košice elektrina- preplatok OcÚ

22/2012.pdf

(81,3 kB)

23.01.2012 - 326,75 € 22
VSE a.s., Košice elektrina - nedoplatok OcÚ

23/2012.pdf

(65 kB)

24.01.2012 669,55 € 23

Spoločný obecný úrad

Nižný Orlík

náklady na opatrovateľskú činnosť

na rok 2012

24/2012.pdf

(29,4 kB)

24.01.2012 250,00 € 24

Le Cheque Dejeuner s.r.o.,

Bratislava

stravné lístky 

25/2012.pdf

(42,4 kB)

24.01.2012 293,10 € 25

Slavomír Vanát,

Kapišová

oprava mot. píly, krovinorezu

nákup materiálu a náhradných dielov

26/2012.pdf

(44,5 kB)

24.01.2012 399,00 € 26
SOZA Bratislava

autorské práva,

verejné použitie hudobných diel

27/2012.pdf

(42,1 kB)

21.02.2012 20,40 € 27
VSE a.s., Košice záloha - dodávka elektriny OcÚ

28/2012.pdf

(69,1 kB)

21.02.2012 993,00 € 28
Ivan Čvaň, Svidník nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ

29/2012.pdf

(45,2 kB)

31.01.2012 70,00 € 29
VVS a.s., Košice vodné, stočné DS, ZŠ, OcÚ

30/2012.pdf

(47 kB)

21.02.2012

21.03.2012

168,03 € 30
VSE a.s., Košice záloha - dodávka elektriny OcÚ

31/2012.pdf

(74,1 kB)

21.02.2012 1 264,00 € 31
VSE a.s., Košice záloha - dodávka elektriny ZŠ

32/2012.pdf

(103,3 kB)

21.02.2012 408,00 € 32
Ivan Čvaň, Svidník  nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ

33/2012.pdf

(48,3 kB)

21.02.2012 70,00 € 33
FURA s.r.o. Rozhanovce  spracovanie hlásenia

34/2012.pdf 

(37 kB)

21.02.2012 14,40 € 34
SPP a.s. Košice dodávka plynu - OcÚ

35/2012.pdf

(122,1 kB)

21.02.2012 738,00 € 35
SPP a.s. Košice dodávka plynu - DS

36/2012.pdf

(121,1 kB)

21.02.2012 102,00 € 36
SPP a.s. Košice záloha plyn - ZŠ

37/2012.pdf

(121,7 kB)

21.02.2012 282,00 € 37

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

39/2012.pdf

(56,1 kB)

21.02.2012 20,39 € 38

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

40/2012.pdf

(60,9 kB)

21.02.2012 41,04 € 39
FURA s.r.o. Rozhanovce tlač harmonogramov, vrecia

41/2012.pdf

(42,4 kB)

21.02.2012 90,48 € 40
FURA s.r.o. Rozhanovce komunálny odpad

42/012.pdf

(53,9 kB)

21.02.2012 505,43 € 41
FURA s.r.o. Rozhanovce nebezpečný odpad

43/2012.pdf

(38,7 kB)

21.02.2012 24,00 € 42
SPF, Bratislava nájom

44/2012.pdf

(106 kB)

21.02.2012 19,00 € 43
SPF, Bratislava nájom

45/2012.pdf

(107,8 kB)

21.02.2012 15,00 € 44

Komenský s.r.o

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

46/2012.pdf

(30,2 kB)

21.02.2012 3,32 € 45

Le Cheque Dejauner

Bratislava

stravné lístky

47/2012.pdf

(38,4 kB)

21.03.2012 293,10 € 46
Rescue Team Slovakia časopis ZŠ

48/2012.pdf

(50,2 kB)

21.02.2012 5,46 € 47

GAS - MG

Svidník

oprava plynu OcÚ

49/2012.pdf

(45,6 kB)

21.03.2012 34,75 € 48

FIRMDATABAZE sk

Bratislava

reklamné služby

50/2012.pdf

(36,2 kB)

21.03.2012 240,00 € 49

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné ZŠ, OcÚ

51/2012.pdf

(51,2 kB)

21.03.2012 96,82 € 50

Elektrotransport CD

Dudáš, Svidník

demontáž vianočného osvetlenia

oprava verejného rozhlasu

52/2012.pdf

(53,9 kB)

23.04.2012 471,00 € 51
SPP a.s. Košice dodávka plynu - OcÚ

53/2012.pdf

(119,6 kB)

21.03.2012 696,00 € 52
SPP a.s. Košice dodávka plynu - DS

54/2012.pdf

(119,9 kB)

21.03.2012 96,00 € 53
SPP a.s. Košice záloha plyn - ZŠ

55/2012.pdf

(121,2 kB)

21.03.2012 282,00 € 54

MEDIADIDA s.r.o.

Olomouc

angličtina ZŠ

56/2012.pdf

(43 kB)

21.03.2012 162,50 € 55

MEDIADIDA s.r.o.

Olomouc

matematika ZŠ

57/2012.pdf

(43,2 kB)

21.03.2012 67,80 € 56

Územný výbor DPO

Svidník

členské známky DHZ

58/2012.pdf

(34,1 kB)

23.04.2012 60,00 € 57

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

59/2012.pdf

(49,6 kB)

21.03.2012 20,39 € 58

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

60/2012.pdf

(54,8 kB)

21.03.2012 43,55 € 59

Pavol Oleár

Svidník

oprava vodovodného potrubia

61/2012.pdf

(35,7 kB)

30.04.2012 50,00 € 60

Juraj Maťaž - pekáreň

Šandal

pečivo-karneval

62/2012.pdf

(33,3 kB)

21.03.2012 19,20 € 61

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

63/2012.pdf

(30,2 kB)

21.03.2012 3,32 € 62

Karol Petz

Prešov

stavebný dozor

64/2012.pdf

(33 kB)

23.04.2012

27.12.2012

1000,00 €

1000,00 €

63

Haľko

Hrabovčík

hudba-karneval

65/2012.pdf

(25,9 kB)

25.03.2012 60,00 € 64

Le Cheque Dejauner

Bratislava

stravné lístky

66/2012.pdf

(42,1 kB)

21.03.2012 113,78 € 65

Le Cheque Dejauner

Bratislava

stravné lístky SF

67/2012.pdf

(40,4 kB)

21.03.2012 182,33 € 66
Alna -A, Svidník kuchynský riad

68/2012.pdf

(35,9 kB)

21.03.2012 582,48 € 67

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné DS

69/2012.pdf

(46,3 kB)

------------ 0,00 € 68

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné ZŠ, OcÚ

 70/2012.pdf (

51,4 kB)

23.04.2012 123,48 € 69

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu - OcÚ

71/2012.pdf

(110 kB)

23.04.2012 381,00 € 70

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu - DS

72/2012.pdf

(103 kB)

23.04.2012 53,00 € 71

SPP a.s.

Košice

záloha plyn - ZŠ

73/2012.pdf

(104,9 kB)

23.04.2012 282,00 € 72

Svidnícka Tlačiareň

Svidník

pamätné listy

74/2012.pdf

(32,9 kB)

23.04.2012 30,00 € 73

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

75/2012.pdf

(39 kB)

23.04.2012 24,00 € 74

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

76/2012.pdf

(40,3 kB)

23.04.2012 338,75 € 75

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

77/2012.pdf

(30 kB)

23.04.2012 3,32 € 76

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

78/2012.pdf

(51 kB)

23.04.2012 20,39 € 77

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

79/2012.pdf

(57,7 kB)

23.04.2012 51,34 € 78

FURA s.r.o.

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner

80/2012.pdf

(40,8 kB)

23.04.2012 401,10 € 79

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úroku z omeškania

81/2012.pdf

(34,9 kB)

02.05.2012 4,37 € 80

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úroku z omeškania

82/2012.pdf

(34,6 kB)

02.05.2012 5,56 € 81

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné OcÚ, ZŠ

83/2012.pdf

(51,2 kB)

20.06.2012 105,53 € 82

FURA s.r.o.

Rozhanovce

spracovanie hlásení

84/2012.pdf

(37,1 kB)

08.06.2012 14,40 € 83

VSE a.s.

Košice

dodávka elektriny ZŠ

85/2012.pdf

(84,3 kB)

03.07.2012 408,00 € 84

VSE a.s.

Košice

dodávka elektriny OcÚ

86/2012.pdf

(81,8 kB)

29.06.2012 993,00 € 85

VSE a.s.

Košice

dodávka elektriny OcÚ

87/2012.pdf

(104,1 kB)

29.06.2012 1264,00 € 86

Obecný úrad

Nižný Orlík

spracovanie miezd a

účtovníctva ZŠ

90/2012.pdf

(38,5 kB/)

08.06.2012 147,60 € 87

FURA s.r.o

Rozhanovce

komunálny odpad

92/2012.pdf

(40,6 kB)

24.07.2012 339,24 € 88

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

93/2012.pdf

(39,8 kB)

08.06.2012 24,00 € 89

FURA s.r.o

Rozhanovce

nebezpečný odpad

94/2012.pdf (

39,7 kB)

24.07.2012 24,00 € 90

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

95/2012.pdf

(40,2 kB)

24.07.2012 335,36 € 91

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu DS

96/2012.pdf

(64,5 kB)

08.06.2012 21,00 € 92

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu OcÚ

98/2012.pdf

(66,6 kB)

24.07.2012 146,00 € 93

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

99/2012.pdf

(30,5 kB)

08.06.2012 3,32 € 94

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

100/2012.pdf

(53,1 kB)

08.06.2012 24,24 € 95

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

101/2012.pdf

(57,3 kB)

08.06.2012 30,71 € 96

Elektrotransport CD

Svidník

oprava verejného rozhlasu

105/2012.pdf

(50,2 kB)

24.07.2012 117,50 € 97

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné OcÚ, ZŠ

106/2012.pdf

(50,9 kB)

20.06.2012 88,62 € 98

OK - SOFT, Ing. Kováč

Púchov

evidencia obyvateľov

107/2012.pdf

(36,8 kB)

08.06.2012 38,40 € 99

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu OcÚ

108/2012.pdf

(66,9 kB)

08.06.2012 62,00 € 100

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu DS

109/2012.pdf

(63,7 kB)

08.06.2012 9,00 € 101

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

112/2012.pdf

(39,3 kB)

24.07.2012 24,00 € 102

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

113/2012.pdf

(31,3 kB)

08.06.2012 3,32 € 103

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

114/2012.pdf

(68,4 kB)

08.06.2012 36,00 € 104

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

115/2012.pdf

(66,3 kB)

08.06.2012 27,88 € 105

Vospol s.r.o.

Svidník

wifi-router

116/2012.pdf

(36,9 kB)

04.06.2012 25,00 € 106

Slavomír Vanát

Kapišová

súčiastky na motorovú pílu

117/2012.pdf

(30,7 kB)

26.06.2012 203,70 € 107

Patrik Pavelčák

Vyšný Mirošov

zrezanie stromu

na cintoríne

120/2012.pdf

(35,8 kB)

29.06.2012 150,00 € 108

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné OcÚ, ZŠ

123/2012.pdf

(51,1 kB)

24.07.2012 93,73 € 109

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

125/2012.pdf

(30,4 kB)

24.07.2012 3,32 € 110

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

127/2012.pdf

(40,6 kB)

24.07.2012 24,00 € 111

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

128/2012.pdf

(70,1 kB)

24.07.2012 19,99 € 112

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

129/2012.pdf

(73,7 kB)

24.07.2012 35,95 € 113

Mgr. Jozef Bella

Považská Bystrica

didaktické pomôcky ZŠ

130/2012.pdf

(34,4 kB)

24.07.2012 17,88 € 114
Slovgram, Bratislava verejný prenos

91/2012.pdf

(39,1 kB)

06.08.2012 33,50 € 115

SPP a.s.

Košice

záloha plyn - ZŠ

97/2012.pdf

(64,3 kB)

06.08.2012 282,00 € 116

Matúš Vachna M&M

Svidník

oprava počítača

102/2012.pdf

(46,4 kB)

06.08.2012 96,00 € 117

Datatrade s.r.o.

Zlaté Moravce

program obce info

103/2012.pdf

(31,8 kB)

06.08.2012 48,00 € 118

SPP a.s.

Košice

záloha plyn - ZŠ

110/2012.pdf

(63,3 kB)

06.08.2012 282,00 € 119

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

111/2012.pdf

(40,6 kB)

06.08.2012 334,16 € 120

Elektrotransport CD

Svidník

práce s plošinou

zrezanie stromu na cintoríne

122/2012.pdf

(44,4 kB)

06.08.2012 96,54 € 121

PONO PRESS

Svidník

inzercia

132/2012.pdf

(45,5 kB)

06.08.2012 63,00 € 122

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné

134/2012.pdf

(83,2 kB)

23.08.2012

12.09.2012

46,03 €

41,02 €

123

SPP a.s.

Košice

plyn vyučtovanie ZŠ

137/2012.pdf

(1 001,7 kB)

23.08.2012 829,33 € 124

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úrokov ZŠ

140/2012.pdf

(60,3 kB)

23.08.2012 9,80 € 125

SPP a.s.

Košice

záloha plyn DS

148/2012.pdf

(492,4 kB)

23.08.2012 10,00 € 126

ŠEVT a.s.

Banská Bystrica

tlačivá ZŠ

150/2012.pdf

(641,9 kB)

23.08.2012 29,08 € 127

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

154/2012.pdf

(125,1 kB)

23.08.2012 3,32 € 128

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

156/2012.pdf

(329,7 kB)

23.08.2012 21,71 € 129

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné DS

124/2012.pdf

(42,5 kB)

24.08.2012 202,55 € 130

SPP a.s.

Košice

plyn vyúčtovanie DS

135/2012.pdf

(1,1 MB)

24.08.2012 137,22 € 131

SPP a.s.

Košice

plyn vyúčtovanie OcÚ

136/2012.pdf

(1,1 MB)

24.08.2012 490,71 € 132

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úrokov OcÚ

138/2012.pdf

(57,2 kB)

24.08.2012 24,78 € 133

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úrokov OcÚ

139/2012.pdf

(61,8 kB)

24.08.2012 19,46 € 134

VSE a.s.

Košice

záloha elektrina ZŠ

144/2012.pdf

(77 kB)

24.08.2012 408,00 € 135

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

155/2012.pdf

(171,9 kB)

24.08.2012 30,43 € 136

VSE a.s.

Košice

náklady na dopravu

157/2012.pdf

(120,5 kB)

24.08.2012 20,50 € 137

Obecný úrad

Nižný Orlík

spracovanie miezd a účtovníctva MŚ

89/2012.pdf

(38,1 kB)

28.08.2012 206,64 € 240

FURA s.r.o

Rozhanovce

komunálny odpad

126/2012.pdf

(41,2 kB)

28.08.2012 336,06 € 138

Jozef Cichý

Prešov

drez s potlačou DHZ

133/2012.pdf

(234,1 kB)

28.08.2012 500,00 € 139

FURA s.r.o.

Rozhanovce

spracovanie hlásenia

141/2012.pdf

(46,9 kB)

28.08.2012 14,40 € 140

VSE a.s.

Košice

záloha elektrina OcÚ

142/2012.pdf

(452,1 kB)

28.08.2012 993,00 € 141

Elektrotransport CD

Svidník

oprava verejného osvetlenia

145/2012.pdf

(313,5 kB)

28.08.2012 157,65 € 142

Ivan Čvaň - drogéria

Svidník

materiál na vymaľovanie školskej jedálne

146/2012.pdf

(245,2 kB)

28.08.2012 182,50 € 143

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

152/2012.pdf

(336,6 kB)

28.08.2012 24,00 € 144

Slavomír Vanát

Kapišová

oprava a materiál na kosačku

158/2012.pdf

(178,3 kB)

28.08.2012 134,23 € 145

FURA s.r.o.

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner

162/2012.pdf

(178,3 kB)

28.08.2012 200,70 € 146

SPP a.s.

Bratislava

záloha plyn ZŠ 149/2012.pdf (486,3 kB) 12.09.2012 309,00 € 241

AITEC s.r.o.

Bratislava

knihy ZŠ 170/2012.pdf (178,8 kB) 12.09.2012 161,04 € 238

VSE a.s.

Bratislava

elektrina - záloha OcÚ

143/2012.pdf

(87,3 kB)

21.09.2012 1264,00 € 147

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu OcÚ

149/2012.pdf

(486,3 kB)

21.09.2012 63,00 € 148

Versity a.s.

Prešov

toner do tlačiarne

153/2012.pdf

(283 kB)

21.09.2012 98,10 € 149

Profi krtkovanie

Sačurov

prečistenie odpadu

159/2012.pdf

(150,9 kB)

01.10.2012 70,00 € 150

FURA s.r.o.

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner

160/2012.pdf

(172,1 kB)

01.10.2012 210,67 € 151

FURA s.r.o.

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner 

161/2012.pdf

(172,2 kB)

01.10.2012 198,09 € 152

VVS a.s.

Košice

vodné-stočné

163/2012.pdf

(199,2 kB)

01.10.2012 128,48 € 153

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu OcÚ

164/2012.pdf

(235,4 kB)

01.10.2012 130,00 € 154

SPP a.s.

ošice

dodávka plynu DS

165/2012.pdf

(217,1 kB)

01.10.2012 21,00 € 155

SPP a.s.

Košice

záloha plyn ZŠ

166/2012.pdf

(236 kB)

01.10.2012 309,00 € 156

Slovak Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

172/2012.pdf

(185,1 kB)

01.10.2012 44,87 € 157

PONO  PRESS - Sivák

Svidník

zverejnenie inzercie TSP

175/2012.pdf

(175,4 kB)

01.10.2012 72,00 € 158

Reprezent - Gajdoš

Raslavice

vlajka EU

176/2012.pdf

(156,1 kB)

01.10.2012 33,60 € 159

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

151/2012.pdf

(346,8 kB)

04.10.2012 500,80 € 160

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

168/2012.pdf

(167,3 kB)

04.10.2012 24,00 € 161

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

169/2012.pdf

(177,6 kB)

04.10.2012 334,46 € 162

ARES spol.s.r.o.

Bratislava

magazín včielka MŠ

177/2012.pdf

(115,1 kB)

04.10.2012 11,00 € 163

FURA s.r.o.

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner

174/2012.pdf

(41,3 kB)

04.10.2012 236,70 € 164

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

167/2012.pdf

(123,9 kB)

16.10.2012 3,32 € 165

Slovak Telecom a.s.

Bratislvava

telefón ZŠ

173/2012.pdf

(171,7 kB)

16.10.2012 21,05 € 166

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

180/2012.pdf

(30,9 kB)

16.10.2012 3,32 € 167

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné

181/2012.pdf

(47,8 kB)

16.10.2012 306,97 € 168

VVS a.s.

Košice

penalizačná faktúra

190/2012.pdf

(52,3 kB)

16,10.2012 5,17 € 169

Le Cheque Dejauner

Bratislava

stravné lístky

121/2012.pdf

(61,4 kB)

23.10.2012 541,87 € 170

Le Cheque Dejauner

Bratislava

stravné lístky - doplatok

171/2012.pdf

(198,1 kB)

23.10.2012 12,54 € 171

Obecný úrad

Nižný Orlík

spracovanie miezd a účtovníctva ZŠ

178/2012.pdf

(167,4 kB)

23.10.2012 157,44 € 172

Obecný úrad

Nižný Orlík

spracovanie miezd a účtovníctva MŠ

179/2012.pdf

(166,3 kB)

23.10.2012 177,12 € 173

Elektrotransport CD

Svidník

oprava VO a VR

104/2012.pdf

(51 kB)

23.10.2012 240,62 € 239

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu OcÚ

182/2012.pdf

(113,8 kB)

23.10.2012 405,00 € 174

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu DS

183/2012.pdf

(111 kB)

23.10.2012 63,00 € 175

SPP a.s.

Košice

záloha plyn ZŠ

184/2012.pdf

(111,8 kB)

23.10.2012 309,00 € 176

Ivan Čvaň - drogéria

Svidník

čistiace prostriedky ZŠ

186/2012.pdf

(42,8 kB)

23.10.2012 77,40 € 177

Ivan Čvaň - drogéria

Svidník

učebný materiál MŠ

187/2012.pdf

(39,5 kB)

23.10.2012 90,30 € 178

Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

191/2012.pdf

(60 kB)

23.10.2012 33,74 € 179

Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

192/2012.pdf

(66 kB)

23.10.2012 25,38 € 180

Elektrotransport CD - Dudáš, Svidník

montáž spínacívh hodín

194/2012.pdf

(41,6 kB)

23.10.2012 68,00 € 181

Ing.Tibor Popovec-TIPO

Svidník

ihličnaté rezivo na most

131/2012.pdf

(62 kB)

6.11.2012 491,20 € 182

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

189/2012.pdf

(39,5 kB)

6.11.2012 24,00 € 183

Tlačiareň Akcent plus s.r.o.

Svidník

kancelárske potreby MŠ

193/2012.pdf

(39,7 kB)

dodací list pdf

(279,2 kB)

6.11.2012 50,00 € 184

Peter Pilip Bytservis

Svidník

materiál na dlažbu ŠJ

195/2012.pdf

(236,3 kB)

6.11.2012 163,22 € 185

FURA s.r.o.

Rozhanovce

spracovanie hlásení

196/2012.pdf

(152,1 kB)

6.11.2012 14.40 € 186

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné

197/2012.pdf

(197,4 kB)

6.11.2012 100,32 € 187

VSE a.s.

Košice

elektrina záloha OcÚ

200/2012.pdf

(120,3 kB)

6.11.2012 1264,00 € 188

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úroku

202/2012.pdf

(34,9 kB)

6.11.2012 23,25 € 189

VSE a.s.

Košice

vyúčtovanie úroku

203/2012.pdf

(35,3 kB)

6.11.2012 8,34 € 190

VSE a.s.

Košice

elektrina ZŠ, MŠ

199/2012.pdf

(81,9 kB)

6.11.2012 408,00 € 196

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

209/2012.pdf

(30,6 kB)

6.11.2012 3,32 € 197

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu DS

207/2012.pdf

(95,4 kB)

21.11.2012 103,00 € 193

SPP a.s.

Košice

dodávka plynu OcÚ

208/2012.pdf

(99,2 kB)

21.11.2012 670,00 € 194

VSE a.s.

Košice

elektrina OcÚ

201/2012.pdf

(101,3 kB)

21.11.2012 993,00 € 195

Telecom a.s.

Bratislava

telefon ZŠ

212/2012.pdf

(56,4 kB)

21.11.2012 23,11 € 198

Balasz - školské pomocky

Komárno

telúrium, slnečná sústava - ZŠ

214/2012.pdf

(41,4 kB)

21.11.2012 346,83 € 199

Aitec, s.r.o.

Bratislava

CD pre 1.roč. - ZŠ

215/2012.pdf

(34,5 kB)

23.11.2012 14,40 € 191

Aitec, s.r.o.

Bratislava

CD k šlabikáru - ZŠ

216/2012.pdf

(33,5 kB)

23.11.2012 30,96 € 192

Obecný úrad

Nižný Orlík

činnosť a režijné náklady

38/2012.pdf

(37,1 kB)

27.12.2012 2358,15 € 200
ML AUDIT s.r.o. audit 2010

88/2012.pdf

(27,3 kB)

27.12.2012 480,00 € 201

Slavomír Vanát

Kapišová

oprava kosačky, materiál

118/2012.pdf

(32,7 kB)

27.12.2012 484,20 € 202

CBS spol s.r.o.

Banská Bystrica

maľovaná mapa

119/2012.pdf

(33,7 kB)

27.12.2012 294,00 € 203

Divadlo A. Duchnoviča

Prešov

predstavenie v

rusínskom jazyku

185/2012.pdf

(32,6 kB)

27.12.2012 500,00 € 204

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

188/2012.pdf

(40,5 kB)

27.12.2012 336,55 € 205

Elektrotransport CD

Svidník

oprava verejného osvetlenia

a verejného rozhlasu

198/2012.pdf

(334 kB)

27.12.2012 196,00 e 206

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad 204/2012.pdf (40,2 kB) 27.12.2012 24,00 € 207

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

205/2012.pdf

(41 kB)

27.12.2012 334,36 € 208

SPP a.s.

Košice

záloha plyn ZŠ

206/2012.pdf

(94,2 kB)

27.12.2012 309,00 € 209

Ing. Ivan Leško

GAROMA Košice

kalibrácia meradiel ŠJ

210/2012.pdf

(47,2 kB)

27.12.2012 54,50 € 210

Slovak Telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

211/2012.pdf

(62,2 kB)

27.12.2012 46,80 € 211

Le Cheque Dejauner s.r.o.

Bratislava

stravné lístky

213/2012.pdf

(62,7 kB)

27.12.2012 440,71 € 212

Ing. Jozef Vida

Šahy

komunitný plán

návrhy VZN

217/2012.pdf (134,9 kB) 27.12.2012 90,00 € 213

FURA s.r.o.

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner

218/2012.pdf

(41,2 kB)

27.12.2012 400,66 € 214

Szolt Marczibal-

CONNECT, Kráľov Brod

kancelárske tlačivá

219/2012.pdf

(49,8 kB)

27.12.2012 38,10 € 215

VVS a.s.

Košice

vodné stočné

220/2012.pdf

(49,5 kB)

27.12.2012 101,87 € 216

PONO PRESS

Svidník

inzercia 221/2012.pdf (44,2 kB) 27.12.2012 40,80 € 217

Mihaľ Peter-

PEEM Servis Svidník

poháre , emblém DHZ

222/2012.pdf

(46,6 kB)

27.12.2012 185,00 € 218

SPP a.s.

Košice

záloha - plyn DS 223/2012.pdf (100,1 kB) 27.12.2012 121,00 € 219

SPP a.s.

Košice

záloha - plyn OcÚ 224/2012.pdf (104,1 kB) 27.12.2012 789,00 € 220

SPP a.s.

Košice

záloha- plyn ZŠ

225/2012.pdf

(104 kB)

27.12.2012 309,00 € 221

FURA s.r.o.

Rozhanovce

nebezpečný odpad

226/2012.pdf

(39,9 kB)

27.12.2012 24,00 € 222

FURA s.r.o.

Rozhanovce

komunálny odpad

227/2012.pdf

(40,9 kB)

27.12.2012 335,06 € 223

PONO PRESS

Svidník

inzercia

228/2012.pdf

(42,8 kB)

27.12.2012 42,00 € 224

Komenský a.s.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

229/2012.pdf

(30,2 kB)

27.12.2012 3,32 € 225

Slovak Telecom a.s.

Bratislava

telefón ZŠ

230/2012.pdf

(52,9 kB)

27.12.2012 20,39 € 226

Slovak telecom a.s.

Bratislava

telefón OcÚ

231/2012.pdf

(69,8 kB)

27.12.2012 45,53 € 227

VVS a.s.

Košice

vodné - stočné 232/2012.pdf (287,2 kB) 27.12.2012 64,49 € 228

Komenský s.r.o.

Košice

virtuálna knižnica ZŠ

233/2012.pdf

(29,5 kB)

------------ 0,00 € 229

Poľnoprodukt spol.s.r.o.

Svidník

odhrňanie snehu

234/2012.pdf

(35,1 kB)

27.12.2012 90,00 € 230

TOPA SPORT s.r.o.

Bardejov

športové potreby ZŠ

235/2012.pdf

(43,7 kB)

27.12.2012 221,40 € 231

MC. EDU s.r.o.

Nitra

učebné pomocky

236/2012.pdf

(38,9 kB)

27.12.2012 132,90 € 232

Peter Pilip-Bytservis

Svidník

pracovné náradie

237/2012.pdf

(36,6 kB)

27.12.2012 63,36 € 233

Elektrotransport CD

Svidník

oprava el. osvetlenia a montáž vianočneho osvetlenia

238/2012.pdf

(57,8 kB)

27.12.2012 233,24 € 234

FURA s.r.o

Rozhanovce

veľkoobjemový kontajner

239/2012.pdf

(41,1 kB)

27.12.2012 209,81 € 235

JUDr.Marek Bujdoš

Stropkov

právne rady

240/2012.pdf

(35,9 kB)

27.12.2012 350,00 € 236

Le Cheque Dejauner s.r.o.

Bratislava

stravné lístky

241/2012.pdf

(62,9 kB)

27.12.2012 296,34 € 237