Rok 2015 - Dodávateľské faktúry

Por.číslo Dodávateľ Predmet Číslo faktúry Suma € Dátum
 vzniku
Splatnosť Dátum úhrady
- suma €
Január              
1 2015.pdf (56308) Slovenská reklamná
a realitná agentúra
Parlamentný kuriér ZF
5851/2014
39,90 01.01.2015 31.01.2015 17.02.2015
39,90
2 2015.pdf (49825) Obecný úrad
Nižný Orlík
Réžijné náklady
na rok 2015
2015048 266,00 02.01.2015 30.01.2015 03.03.2015
266,00
3 2015.pdf (59588) Obecný úrad
Nižný Orlík
Spracovanie miezd
a účtovníctva MŠ
2015064 206,64 02.01.2015 30.01.2015 03.03.2015
206,64
4 2015.pdf (53769) Obecný úrad
Nižný Orllík
Spracovanie miezd
a účtovníctva ZŠ
2015063 186,96 02.01.2015 30.01.2015 03.03.2015
186,96
5 2015.pdf (270573) RWE Gas Slovensko Plyn záloha 4410181445 773,00 01.01.2015 16.01.2015 03.03.2015
773,00
6 2015.pdf (58624) PONO PRESS
Svidník
Inzercia
hlavný kontrolór
150100017 81,60 05.01.2015 19.01.2015 09.02.2015
81,60
7 2015.pdf (57906) PONO PRESS
Svidník
Predplatné
Podd. novinky
150100005 20,40 05.01.2015 19.01.2015 09.02.2015
20,40
8 2015.pdf (45476) Tlačiareň Svidnícka Pozdravy,
Klip rámy
2015004 63,36 07.01.2015 21.01.2015 09.02.2015
63,36
9 2015.pdf (41426) Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica 201500420 3,32 31.12.2014 21.01.2015 09.02.2015
3,32
10 2015.pdf (36847) Sammet - informačný
systém samosprávy
Zasielanie informácií 331244 32,86 06.01.2015 20.01.2015 03.03.2015
32,86
11 2015.pdf (68805) VVS a.s.
Košice
Úroky 8300004554 3,40 09.01.2015 28.01.2015 09.02.2015
3,40
12 2015.pdf (67243) Svidgas s.r.o.
Svidník
Montáž plynovej
bomby ŠJ
701412319 50,42 16.01.2015 25.01.2015 09.02.2015
50,42
13 2015.pdf (59747) PONO PRESS
Svidník
Inzercia 150100022 20,00 19.01.2015 02.02.2015 09.02.2015
20,00
14 2015.pdf (208668) VSE a.s.
Košice
Vyúčtovanie
elektriny Ocú, DS,VO
7220165376 527,33 31.12.2015 15.01.2015 09.02.2015
527,33
15 2015.pdf (257715) VSE a.s.
Košice
Vyúčtovanie
elektriny ZŠ, MŠ
7220165377 -74,89 31.12.2015 15.01.2015 26.01.2015
-74,89
16 2015.pdf (244503) VSE a.s.
Košice
Vyúčtovanie
elektriny Ocú
7220166239 79,63 31.12.2015 15.01.2015 09.02.2015
79,63
17 2015.pdf (63860) IN KOM spol.s.ro.
Košice
Led žiarovky na VO 20150054 164,94 19.01.2015 02.02.2015 20.01.2015
164,94
18 2015.pdf (61809) NOMILAND, s.r.o.
Košice
Materiál MŠ 21508590 164,00 09.01.2015 23.01.2015 21.01.2015
164,00
19 2015.pdf (52237) Poradca s.r.o.
Žilina
Knihy 89939982 10,00 21.01.2015 11.02.2015 17.02.2015
10,00
20 2015.pdf (47145) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Spracovanie hlásenia 16299/14 14,40 30.12.2015 15.02.2015 03.03.2015
14,40
21 2015.pdf (103568) VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2119422688 64,45 19.01.2015 09.02.205 09.02.2015
64,45
22 2015.pdf (60033) Svidgas s.r.o.
Svidník
Oprava plynu ZŠ 701412297 55,82 01.12.2014 25.01.2015 03.03.2015
55,82
23 2015.pdf (76426) Ivan Čvaň
Svidník
Čistiace prostriedky
150104 100,00 22.01.2015 05.02.2015 31.03.2015
100,00
24 2015.pdf (207,3 kB)
 
RVC
Prešov
Členský poplatok 2015 58,10 01.01.2015 28.02.2015 03.03.2015
58,10
25 2015.pdf (48 kB) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 937/15 334,77 31.01.2015 15.02.2015 31.03.2015
334,77
26 2015.pdf (46,3 kB) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 938/15 24,00 31.01.2015 15.02.2015 17.02.2015
24,00
27 2015.pdf (34,5 kB) ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy
1/2015
2/1/2015 10,60 31.01.2015 06.02.2015 17.02.2015
10,60
28 2015.pdf (23,7 kB) ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN
1/2015
3/1/2015 201,66 31.01.2015 06.02.2015 17.02.2015
201,66
29 2015.pdf (26,4 kB) ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady
1/2015
4/1/2015 67,84 31.01.2015 06.02.2015 17.02.2015
67,84
Február              
30 2015.pdf (146,7 kB) RWE Gas Slovensko Záloha plyn 4480165952 773,00 01.02.2015 16.02.2015 03.03.2015
773,00
31 2015.pdf (132474) VSE a.s.
Košice
Záloha elektrina
Ocú
7455320571 681,00 01.02.2015 16.02.2015 23.02.2015
681,00
32 2015.pdf (186716) VSE a.s.
Košice
Záloha elektrina
ZŠ, MŠ
7455321232 385,00 01.02.2015 16.02.2015 23.02.2015
385,00
33 2015.pdf (181723) VSE a.s.
Košice
Záloha elektrina
Ocú, DS, VO
7455320009 999,00 01.02.2015 16.02.20156 23.02.2015
999,00
34 2015.pdf (44463) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Separovaný odpad 4162/13 102,42 02.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
102,42
35 2015.pdf (44345) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Spracovanie hlásenia 4091/13 14,40 02.02.2015 06.02.2015 17.02.2015
14,40
36 2015.pdf (63705) IN KOM spol s.r.o.
Košice
Svetla na VO 20150155 18,25 04.02.2015 18.02.2015 05.02.2015
18,25
37 2015.pdf (47203) Slavomír Vanát
Kapišová
Oprava mot.píly 3/2015 220,00 23.01.2015 30.02.2015 06.02.2015
220,00
38 2015.pdf (110058) Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 7770486335 34,76 31.01.2015 17.02.2015 17.02.2015
34,76
39 2015.pdf (103132) Slovak telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 3770486353 24,98 31.01.2015 17.02.2015 17.02.2015
24,98
40 2015.pdf (61600) NOMILAND s.r.o.
Košice
Nábytok MŠ 21508919 38,90 28.01.2015 11.02.2015 03.03.2015
38,90
41 2015.pdf (39971) SIGNO s.r.o.
Ružomberok
Zástava EU 150151 13,00 02.02.2015 02.02.2015 02.02.2015
13,00
42 2015.pdf (25167) Spoločný obecný
úrad, Nižný Orlík
Opatrovateľská
činnosť
482015 20,00 13.02.2015 13.02.2015 03.03.2015
20,00
43 2015.pdf (42156) Obecný úrad
Nižný Orlík
Príspevok na
činnosť I.polrok
2015115 1166,00 16.02.2015 16.03.2015 31.03.2015
1 166,00
44 2015.pdf (47046) SOZA
Bratislava
Autorské práva 2151103151 20,40 16.02.2015 03.03.2015 03.03.2015
20,40
45 2015.pdf (96022) Kooperatíva
Prešov
Poistenie mot.
vozidla DHZ
6553533517 154,58 12.02.2015 01.05.2015 03.03.2015
154,58
46 2015.pdf (233758) VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2119530880 39,30 13.02.2015 09.03.2015 03.03.2015
39,30
47 2015.pdf (45039) Ján Štiavnický
Svidník
Geodetické práce 003 195,00 11.02.2015 27.02.2015 17.02.2015
195,00
48 2015.pdf (44035) Svidgas s.r.o.
Svidník
Oprava gamatky ZŠ 701501014 22,24 29.01.2015 28.02.2015 03.03.2015
22,24
49 2015.pdf (31005) ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy
20/2015
2/2/2015 8,20 27.02.2015 27.02.2015 03.03.2015
8,20
50 2015.pdf (24987) ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN
2/2015
3/2/2015 123,95 27.02.2015 27.02.2015 03.03.2015
123,95
51 2015.pdf (26143) ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady
2/2015
4/2/2015 52,48 27.02.2015 27.02.2015 03.03.2015
52,48
52 2015.pdf (82087) Peter Braja
Mestisko
Odhrňanie snehu 3/2015 1080,00 24.02.2015 10.03.2015 16.03.2015
1 080,00
53 2015.pdf (45053) VVS a.s.
Košice
Vyhľadávanie
porúch DS
90274276 82,07 20.02.2015 17.03.2015 16.03.2015
82,07
54 2015.pdf (33,5 kB) SPF
Bratislava
Nájom 7150400075 647,92 23.02.2015 23.02.2015 Stornovana
faktúra
55 2015.pdf (34,2 kB) SPF
Bratislava
Nájom 7150400989 19,00 26.02.2015 12.03.2015 31.03.2015
19,00
56 2015.pdf (35 kB) SPF
Bratislava
Nájom 7150401015 15,00 26.02.2015 12.03.2015 31.03.2015
15,00
57 2015.pdf (37,7 kB) Alna sk, s.r.o.
Svidník
Plynový sporák 21015055 299,00 27.02.2015 13.03.2015 31.03.2015
299,00
58 2015.pdf (73,4 kB) Slovak telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 1771460837 29,92 28.02.2015 17.03.2015 16.03.2015
29,92
59 2015.pdf (67,2 kB) Slovak telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 3771460859 20,26 28.02.2015 17.03.2015 16.03.2015
20,26
60 2015.pdf (38,2 kB) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 2246/15 334,67 28.02.2015 15.03.2015  
61 2015.pdf (37,5 kB) FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 2247/15 24,00 28.02.2015 15.03.2015 16.03.2015
24,00
62 2015.pdf (55,3 kB) Svidgas s.r.o.
Svidník
Montáž plyn. sporáka 701502058 36,92 19.02.2015 13.03.2015 31.03.2015
36,92
Marec              
63 2015.pdf (204,7 kB) Le Cheque de Jeuner Stravné lístky
SF
8501021220 438,28 05.03.2015 12.03.2015 10.03.2015
438,28
64 2015.pdf (201,6 kB) Stanislav Magera Ing.
Svidník
Znalecký posudok 1/2015 120,00 28.02.2015 28.03.2015 04.03.2015
120,00
65 2015.pdf (240,3 kB) RWE Gas Slovensko Záloha plyn 4480275634 773,00 01.03.2015 16.03.2015 31.03.2015
773,00
66 2015.pdf (578,4 kB) VVS a.s.
Košice
Vodné - stočné 2119638090 189,38 11.03.2015 07.04.2015 31.03.2015
189,38
67 2015.pdf (165,4 kB) Cyril baloga
Víťaz
Oprava kuch.
spotrebičov
215006 174,00 03.03.2015 30.03.2015 31.03.2015
174,00
68 2015.pdf (180 kB) Slovgram
Bratislava
Odmeny výkon.
umelcom
1506028 33,50 23.03.2015 13.04.2015 21.04.2015
33,50