Rok 2014

Por. číslo Dodávateľ Predmet Číslo faktúry Suma € Dátum vzniku Splatnosť Úhrada
Suma €
1 Pono Press,Pavol Sivák
Svidník
Predplatné
poddukl. novinky
003/2014 20,00 07.01.2014 21.01.2014 21.01.2014
20,00 €
2 Pono Press, Pavol Sivák
Svidník
Inzercia
Výberové konanie TSP
017/2014 62,08 07.01.2014 21.01.2014 21.01.2014
62,08 €
3 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha 4494015221 807,00 02.01.2014 20.01.2014 21.01.2014
807,00 €
4 Obecný úrad
Nižný Orlík
Réžijné náklady 2014048 266,00 03.01.2014 03.02.2014 21.01.2014
266,00 €
5 Obecný úrad
Nižný Orlík
Spracovanie miezd
a účtovníctva ZŠ
2014065 186,96 03.01.2014 03.02.2014 21.01.2014
186,96 €
6 Obecný úrad
Nižný orlík
Spracovanie miezd
a účtovníctva MŠ
2014066 147,60 03.01.2014 03.02.2014 21.01.2014
147,60 €
7 SAMMET informačný systém
Zlaté Moravce
Zasielanie informácií 331244 32,86 02.01.2014 17.01.2014 21.01.2014
32,86 €
8 Pono Press, Pavol Sivák
Svidník
Inzercia
Obecný ples
024/2014 8,64 20.01.2014 03.02.2014 24.02.2014
8,64 €
9 VSE a.s.
Košice
Vyúčtovanie energie
ZŠ, MŠ
7254117129 36,59 07.01.2014 29.01.2014 24.02.2014
36,59 €
10 VSE a.s.
Košice
Vyúčtovanie energie Ocú 7254117128 -859,04 07.01.2014 27.01.2014 27.01.2014
-859,04 €
11 VSE a.s.
Košice
Vyúčtovanie energie
Ocú
7254117897 -341,12 07.01.2014 27.01.2014 27.01.2014
-341,12 €
12 Prima Banka
Slovensko a.s., Žilina
Vedenie účtu cenných papierov CEN2487/2013 39,96 01.01.2014 14.01.2014 24.02.2014
39,96 €
13 RWE a.s.
Košice
Plyn záloha 4464047628 810,00 31.12.2013 16.12.2013 16.01.2014
810,00 €
14 Spol. Obecný úrad
Nižný Orlík
Náklady na opatrovateľskú činnosť 482014 20,00 23.01.2014 23.01.2013 26.03.2014
20,00 €
15 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2118086040 69,17 21.01.2014 10.02.2014 24.02.2014
69,17 €
16 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Spracovanie hlásenia 15013/13 14,40 27.12.2013 31.01.2014 26.03.2014
14,40 €
17 VSE a.s.
Košice
Elektrina záloha ZŠ, MŠ 7498223698 385,00 25.01.2014 12.02.2014 24.02.2014
385,00 €
18 VSE a.s.
Košice
Elektrina záloha Ocú 7498223009 686,00 25.1.2014 10.02.2014 24.02.2014
686,00 €
19 VSE a.s.
Košice
Elektrina záloha Ocú 7498222435 884,00 25.01.2014 10.02.2014 24.02.2014
884,00 €
20 Elektrotransport CD
Svidník
Oprava verejného osvetlenia 2014028 688,67 24.01.2014 10.02.2014 15.07.2014
688,67 €
21 GS-Forest s.r.o
Svidník
Palivové drevo 012014 720,00 31.01.2014 03.02.2014 25.02.2014
720,00 €
22 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 1758623398 42,77 31.01.2014 17.02.2014 24.02.2014
42,77 €
23 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 3758623413 20,39 31.01.2014 17.02.2014 24.02.2014
20,39 €
24 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 609/14 334,87 31.01.2014 14.02.2014 24.02.2014
334,87 €
25 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 610/14 24,00 31.01.2014 14.02.2014 24.02.2014
24,00 €
26 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha 4424077829 807,00 28.02.2014 18.02.2014 24.02.2014
807,00 €
27 Peter Pilip Bytservis
Svidník
Materiál na opravu MŠ 20140182 670,22 04.02.2014 19.02.2014 07.03.2014
670,22 €
28 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 1/2014 3/1/2014 188,36 07.02.2014 07.02.2014 10.02.2014
188,36 €
29 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady na obedy 1/2014 4/1/2014 103,68 07.02.2014 07.02.2014 24.02.2014
103,68 €
30 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 1/2014 2/1/2014 16,20 07.02.2014 10.02.2014 24.02.2014
16,20 €
31 Le Cheque de Jauner
Bratislava
Stravné lístky TSP ZF8401013889 191,94 11.02.2014 18.02.2014 28.02.2014
191,94 €
32 Le Cheque de Jauner
Bratislava
Stravné lístky Ocú ZF8401014218 395,77 12.02.2014 19.02.2014 19.02.2014
395,77 €
33 SOZA
Bratislava
Použitie hudobných diel v rozhlase 2141103397 20,40 10.02.2014 25.02.2014 24.02.2014
20,40 €
34 Ing. Michal Kostík
Cernina
Znalecký posudok 172014 250,00 12.02.2014 12.03.2014 12.02.2014
250,00 €
35 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201400936 3,32 31.01.2014 26.02.2014 24.02.2014
3,32 €
36 SPF
Bratislava
Nájom pozemku 7140400443 15,00 01.03.2014 01.03.2014 24.02.2014
15,00 €
37 SPF
Bratislava
Nájom pozemku 7140400421 19,00 01.03.2014 01.03.2014 24.02.2014
19,00 €
38 OZ Dukla
Kružľová
Členský poplatok 140057 284,00 01.01.2014 28.02.2014  
39 Signo s.r.o.
Ružmberok
Zástava SR 140157 13,00 18.02.2014 18.02.2014 20.02.2014
13,00 €
40 Ivan Čvań - drogéria
Svidník
Čistiace potreby ŠJ 140202 100,00 07.02.2014 21.02.2014 15.07.2014
100,00 €
41 Obecný úrad
Nižný Orlík
Činnosť a réžia
Spol. OÚ I. polrok
2014117 1136,00 24.02.2014 24.03.2014 06.10.2014
1136,00 €
42 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2118191778 40,87 13.02.2014 10.03.2014 26.03.2014
40,87 €
43 Ivan Čvaň - drogéria
Svidník
Čistiace potreby MŠ 140203 53,50 24.02.2014 10.03.2014 15.07.2014
53,50 €
44 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Harmonogramy 1385/14 62,70 25.02.2014 11.03.2014 26.03.2014
62,70 €
45 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Vrecia 1386/14 7,20 25.02.2014 11.03.2014 26.03.2014
7,20 €
46 Andrej Hudák
Bardejov
Stolárske práce ZŠ 2014/002 1000,00 25.02.2014 11.03.2014 10.03.2014
1000,00 €
47 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 2/2014 2/2/2014 13,20 28.02.2014 06.03.2014 17.03.2014
13,20 €
48 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 2/2014 3/2/2014 191,78 28.02.2014 06.03.2014 17.03.2014
191,78 €
49 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 2/2014 4/2/2014 84,48 28.02.2014 06.03.2014 17.03.2014
84,48 €
50 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha 4477014656 807,00 31.03.2014 17.03.2014 05.05.2014
807,00 €
51 Slovak telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 9759614054 40,67 28.02.2014 17.03.2014 26.03.2014
40,67 €
52 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 1759614069 24,19 28.02.2014 17.03.2014 26.03.2014
24,19 €
53 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 2216/14 335,36 28.02.2014 14.03.2014 15.07.2014
335,36 €
54 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 2217/14 24,00 28.02.2014 14.03.2014 26.03.2014
24,00 €
55 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201401504 3,32 28.02.2014 21.03.2014 26.03.2014
3,32 €
56 Robert sadiv - RES
Vyšný Mirošov
Dvere, montáž MŠ 0012014 1359,51 27.01.2014 03.02.2014 17.03.2014
1059,51 €
26.03.2014
300,00 €
57 VVS a.s.
Košice
Vodné - stočné
Ocú, DS, ZŠ, MŠ
2118299987 176,12 11.03.2014 04.04.2014 05.05.2014
176,12 €
58 Tlačiareň Svidnícka s.r.o.
Svidník
Pam. listy, diplomy, clip rámčeky 2014159 90,96 19.03.2014 02.04.2014 22.05.2014
90,96 €
59 MEDIA DIDA s.r.o.
Olomouc
Učebné pomôcky ZŠ 400099 373,00 17.03.2014 31.03.2014 30.07.2014
373,00 €
60 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Žilina
Ročný prístup na webovú stránku ZF5913075778 76,00 25.03.2014 08.04.2014 22.05.2014
76,00 €
61 RVC
Prešov
Členský poplatok 2014 56,10 28.03.2014 28.03.2014 01.04.2014
56,10 €
62 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 3/2014 3/3/2014 178,08 01.04.2014 07.04.2014 15.05.2014
178,08 €
63 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 3/2014 4/3/2014 72,96 01.04.2014 07.04.2014 15.05.2014
72,96 €
64 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 3/2014 2/3/2014 11,40 01.04.2014 07.04.2014 15.05.2014
11,40 €
65 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 3597/14 336,36 31.03.2014 15.04.2014 30.05.2014
336,36 €
66 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 3598/14 24,00 31.03.2014 15.04.2014 22.05.2014
24,00 €
67 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha
Ocú, DS, ZŠ, MŠ
4437047665 807,00 30.04.2014 15.04.2014 05.05.2014
807,00 €
68 Slovgram Bratislava Verejný rozhlas 1405784 33,50 03.04.2014 24.04.2014 30.05.2014
33,50 €
69 Peter Pilip - Bytservis
Svidník
Materiál na opravu MŠ 20140633 592,60 31.03.2014 17.04.2014 24.07.2014
592,60 €
70 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 8760607642 40,18 31.03.2014 17.04.2014 15.05.2014
40,18 €
71 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 2760607655 20,39 31.03.2014 17.04.2014 15.05.2014
20,39 €
72 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201402113 3,32 31.03.2014 17.04.2014 22.05.2014
3,32 €
73 FURA s.r.o.
Košice
Spracovanie hlásení 4632/14 14,40 31.03.2014 30.04.2014 15.05.2014
14,40 €
74 Peter Pilip - Bytservis
Svidník
Zemné práce 20140680 656,57 11.04.2014 28.04.2014 24.07.2014
656,57 €
75 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2118505886 67,60 22.04.2014 12.05.2014 22.05.2014
67,60 €
76 VSE a.s.
Košice
Energie záloha Ocú 7471358411 884,00 31.05.2014 09.05.2014 30.05.2014
884,00 €
77 VSE a.s.
Košice
Energie záloha Ocú 7471358976 686,00 31.05.2014 09.05.2014 30.05.2014
686,00 €
78 VSE a.s.
Košice
Energie záloha ZŠ, MŠ 7471359647 385,00 31.05.2014 09.05.2014 30.05.2014
385,00 €
79 Obecný úrad
NIžný Orlík
Spracovanie miezd a účtovníctva ZŠ 2014137 186,96 02.05.2014 02.06.2014 22.05.2014
186,96 €
80 Obecný úrad
Nižný Orlík
Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ 2014138 147,60 02.05.2014 02.06.2014 22.05.2014
147,60 €
81 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 4/2014 2/4/2014 10,40 30.04.2014 05.05.2014 15.05.2014
10,40 €
82 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 4/2014 3/4/2014 198,74 30.04.2014 05.05.2014 15.05.2014
198,74 €
83 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 4/2014 4/4/2014 66,56 30.04.2014 05.05.2014 15.05.2014
66,56 €
84 MEDIA DIDA s.r.o.
Olomouc
Učebné pmôcky ZŠ 400210 149,00 29.04.2014 13.05.2014 30.05.2014
149,00 €
85 Obecný úrad
Nižný Orlík
Poplatok za služby 2014143 35,00 06.05.2014 06.06.2014 22.05.2014
35,00 €
86 OK-SOFT s.r.o.
Púchov
Evidencia obyvateľstva 201490023 38,40 06.05.2014 20.05.2014 22.05.2014
38,40 €
87 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha 4414050248 807,00 31.05.2014 19.05.2014 30.05.2014
807,00 €
88 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 5229/14 24,00 30.04.2014 14.05.2014 22.05.2014
24,00 €
89 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 5228/14 334,87 30.04.2014 14.05.2014 15.07.2014
334,87 €
90 Slovak Telekom a.s.
Košice
Telefón ZŠ 4761608259 25,38 30.04.2014 19.05.2014 30.05.2014
25,38 €
91 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 3761608243 45,93 30.04.2014 19.05.2014 22.05.2014
45,93 €
92 Elektrotransport CD
Svidník
Oprava verejného osvetlenia 2014118 105,00 30.04.2014 10.05.2014 22.05.2014
105,00 €
93 Robert Sadiv - RES
Vyšný Mirošov
Montáž, okná MŠ 0092014 1065,38 30.04.2014 15.05.2014 24.07.2014
1065,36 €
94 Ivan Čvaň - drogéria
Svidník
Čistiace prostriedky ZŠ 140506 100,00 14.05.2014 28.05.2014 15.07.2014
100,00 €
95 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201402628 3,32 30.04.2014 26.05.2014 22.05.2014
3,32 €
96 Peter Pilip - Bytservis
Svidník
Materiál na opravu MŠ 20140818 18,18 30.04.2014 21.05.2014 22.05.2014
18,18 €
97 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Veľkoobjemový kontajner 5757/14 378,97 30.04.2014 28.05.2014 30.06.2014
378,97 €
98 Ing. Ivana Pitoňáková
Košice
Učebné pomôcky ZŠ 14/0362 40,30 30.04.2014 21.05.2014 15.05.2014
40,30 €
99 PONO PRESS
Svidník
Inzercia
Výb. konanie riaditeľ ZŠ
101/2014 13,92 19.05.2014 02.06.2014 22.05.2014
13,92 €
100 Juraj Maňko
Prešov
Geodetické práce 2014-10 120,00 19.05.2014 02.06.2014 22.05.2014
120,00 €
101 Slavomír Vanát
Kapišová
Oprava kosačky 18/2014 155,28 20.05.2014 30.05.2014 15.07.2014
155,28 €
102 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2118523900 37,73 19.05.2014 09.06.2014 30.06.2014
37,73 €
103 PONO PRESS
Svidník
Inzercia
Výb. konanie riaditeľ ZŠ
109/2014 13,92 02.06.2014 16.06.2014 30.06.2014
13,92 €
104 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha 4474082425 807,00 01.06.2014 17.06.2014 24.07.2014
807,00 €
105 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 5/2014 2/5/2014 14,60 06.06.2014 06.06.2014 09.06.2014
14,60 €
106 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 5/2014 3/5/2014 206,87 06.06.2014 06.06.2014 16.06.2014
206,87 €
107 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 5/2014 4/5/2014 93,44 06.06.2014 06.06.2014 16.06.2014
93,44 €
108 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 6430/14 335,56 31.05.2014 14.06.2014 15.07.2014
335,56 €
109 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 6431/14 24,00 31.05.2014 14.06.2014 30.06.2014
24,00 €
110 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 70778475 3,32 31.05.2014 18.06.2014 30.07.2014
3,32 €
111 Peter Pilip-Bytservis
Svidník
Maliarsky materiál MŠ 20140998 248,66 30.05.2014 17.06.2014 24.07.2014
248,66 €
112 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 0762614741 20,39 31.05.2014 17.06.2014 30.07.2014
20,39 €
113 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 2762614732 40,52 31.05.2014 17.06.2014 30.06.2014
40,52 €
114 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Veľkoobjemový kontajner 6976/14 232,79 31.05.2014 23.06.2014 15.07.2014
232,79 €
115 Komunálna poisťovňa
Košice
Poistenie majetku 5002280432 167,10 07.06.2014 01.07.2014 15.07.2014
167,10 €
116 Le Cheque de Jauner
Bratislava
Stravné lístky ZF8401049315 554,95 17.06.2014 24.06.2014 24.07.2014
554,95 €
117 ARES spol. s.r.o.
Bratislava
Časopisy MŠ 1415-0272 31,88 02.06.2014 16.06.2014 30.07.2014
31,88 €
118 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá MŠ 1142203151 39,85 18.06.2014 02.07.2014 30.07.2014
39,85 €
119 VVS a.s.
Košice
Vývoz žúmp - domácnosti 90250544 40,00 18.06.2014 10.07.2014 30.06.2014
40,00 €
120 VVS a.s.
Košice
Vodné - stočné
Ocú, DS, ZŠ, MŠ
2118726700 182,41 19.06.2014 11.07.2014 30.06.2014
182,41 €
121 Obecný úrad
Nižný Orlík
Réžijné náklady a spracovanie účtovníctva II.polrok 2014155 1107,60 01.07.2014 01.08.2014 06.10.2014
1107,60 €
122 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 6/2014 2/6/2014 11,80 03.07.2014 04.07.2014 15.07.2014
11,80 €
123 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 6/2014 3/6/2014 207,08 03.07.2014 04.07.2014 15.07.2014
207,08 €
124 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 6/2014 4/6/2014 75,52 03.07.2014 04.07.2014 15.07.2014
75,52 €
125 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 7744/14 335,96 30.06.2014 14.07.2014 24.07.2014
335,96 €
126 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 7745/14 24,00 30.06.2014 14.07.2014 15.07.2014
24,00 €
127 VSE a.s.
Košice
Úrok 7870000311 8,70 30.06.2014 14.07.2014 15.07.2014
8,70 €
128 VSE a.s.
Košice
Úrok 7870000337 6,75 30.06.2014 14.07.2014 15.07.2014
6,75 €
129 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201403603 3,32 30.06.2014 17.07.2014 30.07.2014
3,32 €
130 Peter Pilip -Bytservis
svidník
Materiál na opravu MŠ 20141184 1813,50 30.06.2014 17.07.2014 24.07.2014
1813,50 €
131 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 1763625226 40,18 30.06.2014 17.07.2014 15.07.2014
40,18 €
132 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Veľkoobjemový kontajner 8339/14 196,25 30.06.2014 22.07.2014 24.07.2014
196,25 €
133 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Veľkoobjemový kontajner 8340/14 373,33 30.06.2014 22.07.2014
 
23.09.2014
373,33 €
134 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 2763625263 32,66 30.06.2014 17.07.2014 24.07.2014
32,66 €
135 FURA s.r.o
Rozhanovce
Spracovanie hlásení 8884/14 14,40 30.06.2014 25.07.2014 24.07.2014
14,40 €
136 Matúš Vachna MaM
Svidník
Oprava počítača 2014074 154,00 11.07.2014 18.07.2014 23.09.2014
154,00 €
137 FM Produkcion s.r.o.
Bukovce
Vystúpenie skupiny
 Deň matiek
14101014 1500,00 19.05.2014 27.05.2014 21.06.2014
1500,00 €
138 Savomír Vanát
Kapišová
Oprava kosačky 28/2014 82,00 12.06.2014 30.06.2014 24.07.2014
82,00 €
139 Slavomír Vanát
Kapišová
Oprava kosačky 37/2014 470,00 17.07.2014 30.07.2014 24.07.2014
470,00 €
140 PONO PRESS
Svidník
Inzercia
festival
1502014 50,44 21.07.2014 04.08.2014 24.07.2014
50,44
141 Peter Pilip -Bytservis
Svidník
Pracovné náradie 20131854 103,38 10.12.2013 24.12.2014 25.07.2014
103,38 €
142 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2118747758 39,30 15.07.2014 08.08.2014 05.09.2014
39,30 €
143 RWE Gas Slovensko spol s.r.o.
Košice
Plyn vyúčtovanie 4200032670 1067,88 18.07.2014 11.08.2014 05.09.2014
1067,88 €
144 VSE a.s.
Košice
Energie záloha Ocú 7485455843 884,00 24.07.2014 08.08.2014 15.07.2014
884,00 €
145 VSE a.s.
Košice
Energie záloha ZŠ, MŠ 7485457058 385,00 24.07.2014 08.08.2014 23.09.2014
385,00 €
146 VSE a.s.
Košice
Energie záloha Ocú 7485456396 686,00 24.07.2014 08.08.2014 23.09.2014
686,00 €
147 PD Ondava
Stropkov
Mulčovanie porastov 5711401 537,84 22.07.2014 08.08.2014  
148 Marek Kubaško
Spišské Vlachy
Prevádzkovanie zábanvého zariadenia-festival 07/2014 200,00 27.07.2014 11.08.2014 23.09.2014
200,00 €
149 Pod. osvetové stredisko
Svidník
Vystúpenie FS Makovica - festival 048 400,00 27.07.2014 11.08.201 23.09.2014
400,00 €
150 FM Produkcion
Bukovce
Vystúpenie skupín - festival 14101021 3500,00 27.07.2014 30.07.2014 28.07.2014
3500,00 €
151 PONO PRESS
Svidník
Inzercia
Kontrolór, kuchárka
156/2014 19,68 04.08.2014 18.08.2014 23.09.2014
19,68 €
152 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Plyn záloha 4447034919 773,00 31.07.2014 18.08.2014 05.09.2014
773,00 €
153 Metalimpex-SK spol. s.r.o.
Svidník
Doprava drevnej hmoty
14060 210,24 05.08.2014 19.08.2014 05.08.2014
210,24 €
154 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 9513/14 499,61 31.07.2014 14.08.2014 23.09.2014
499,61 €
155 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 9514/14 24,00 31.07.2014 14.08.2014 23.09.2014
24,00 €
156 Slovak telekom a.s.Bratislava Telefón Ocú 3764770329 21,40 31.07.2014 18.08.2014 23.09.2014
21,40 €
157 Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón ZŠ 2764770344 21,28 31.07.2014 18.08.2014 23.09.2014
21,28 €
158 Komenský s.r.o. Košice Virtuálna knižnica ZŠ 201404140 3,32 31.07.2014 15.08.2014 23.09.2014
3,32 €
159 Elektrotransport CD Svidník Oprava VO a VR 2014214 421,35 11.07.2014 25.07.2014 05.09.2014
421,35 €
160 Matúš Vachna MaM Svidník Multifunkčné zariadenie 2014090 136,00 21.08.2014 28.08.2014 23.09.2014
136,00 €
161 ŠEVT a.s.
B. Bystrica
Knihy ZŠ 1142207287 25,81 27.08.2014 10.09.2014 05.09.2014
25,81 €
162 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ,MŠ 2118857508 18,86 20.08.2014 08.09.2014 05.09.2014
18,86 €
163 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 10655/14 336,26 31.08.2014 14.09.2014 23.09.2014
336,26 €
164 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 10656/14 24,00 31.08.2014 14.09.2014 23.09.2014
24,00 €
165 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Košice
Záloha plyn 4474173409 773,00 01.09.2014 16.09.2014 23.09.2014
773,00 €
166 Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón Ocú 7765746822 34,58 31.08.2014 17.09.2014 23.09.2014
34,58 €
167 Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón ZŠ 7765746846 25,89 31.08.2014 17.09.2014 23.09.2014
25,89 €
168 Komenský s.r.o. Košice Virtuálna knižnica ZŠ 201404574 3,32 31.08.2014 18.09.2014 23.09.2014
3,32 €
169 P.Pilip-Bytservis, Svidník Materiál na opravu MŠ 20141551 3444,82 28.08.2014 18.09.2014 21.01.2015
944,82 €
28.01.2015
500,00 €
170 P.Pilip - Bytservis
Svidník
Materiál na opravu MŠ 20141533 2359,78 04.09.2014 18.09.2014 26.09.2014
2009,78 €
28.10.2014
350,00 €
171 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Veľkoobjemový  kontajner 11257/14 356,42 31.08.2014 24.09.2014 24.11.2014
356,42 €
172 Fedest s.r.o.
Zlatá baňa
Oprava miestnych komunikácií 201413 9600,00 17.09.2014 17.10.2014 18.09.2014
9600,00 €
173 Slavomír Vanát
Kapišová
Oprava kosačky 39/2014 141,29 26.09.2014 30.07.2014 23.10.2014
141,29 €
174 Stavebný podnik
Svidník
Regulácia potoka 20140701 2000,00 22.07.2014 29.07.2014 24.07.2014
2000,00 €
175 Slovenská pošta
B. Bystrica
Časopis ZŠ
-predplatné
400565047 83,39 18.09.2014 02.10.2014 Storno
176 VVS a.s.
Košice
Vodné-stočné 2119062157 215,71 19.09.2014 13.10.2014 23.10.2014
215,71 €
177 Obecný úrad
Nižný Orlík
Spracovanie miezd a účtovníctva ZŠ 2014175 186,96 30.09.2014 15.10.2014 24.11.2014
186,96 €
 
178 Obecný úrad Nižný Orlík Spracovanie miezd a účtovníctva MŠ 2014176 206,64 30.09.2014 15.10.2014 24.11.2014
206,64 €
179 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 12369/14 334,67 30.09.2014 14.10.2014 24.11.2014
334,67 €
180 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 12370/14 24,00 30.09.2014 14.10.2014 23.10.2014
24,00 €
181 RWE Gas Slovenskos.r.o.
Košice
Záloha plyn 4434019055 773,00 01.10.2014 15.10.2014 24.11.2014
773,00 €
182 RTVS Bratislava Koncesionársky poplatok 8800331244 224,06 03.10.2014 02.11.2014 31.03.2015
224,06 €
183 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN
9/2014
3/9/2014 385,15 07.10.2014 07.10.2014 08.10.2014
385,15 €
184 Cartigraphia s.r.o.
Košice
Učebné pomôcky ZŠ 2014056 147,20 01.10.2014 15.10.2014 08.10.2014
147,20 €
185 HALLON s.r.o.
Bošany
Knihy ZŠ 20140107 37,50 02.10.2014 23.10.2014 08.10.2014
37,50 €
186 Slovak Telekom a.s.Bratislava Telefón ZŠ 0766690273 20,45 30.09.2014 17.10.2014 23.10.2014
20,45 €
187 Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón Ocú 6766690246 30,53 30.09.2014 17.10.2014 23.10.2014
30,53 €
188 P.Pilip Bytservis Svidník Materiál na opravu MŠ 20141695 407,38 30.09.2014 17.10.2014 28.10.2014
407,38 €
189 Stavebný podnik Svidník Regulácia potoka 20140801 2000,00 04.08.2014 11.08.2014 05.08.2014
2000,00 €
190 Stavebný podnik Svidník Regulácia potoka 20140801 1500,00 30.09.2014 10.10.2014 21.01.2015
750,00 €
28.01.2015
300,00 €
23.02.2015
350,00 €
01.03.2015
100,00 €
191 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava SF 9/2014 2/9/2014 18,20 07.10.2014 08.10.2014 23.10.2014
18,20 €
192 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 9/2014 4/9/2014 116,48 07.10.2014 08.10.2014 23.10.2014
116,48 €
193 Stanislav Krifka
Svidník
Výroba a montáž písmen na fasádu 20140007 198,00 13.10.2014 20.10.2014 23.10.2014
198,00 €
194 VSE
Košice
Vyúčtovanie úroku 7820000818 7,52 15.10.2014 29.10.2014 23.10.2014
7,52 €
195 VSE
Košice
Vyúčtovanie úroku 7820000793 6,64 15.10.2014 29.10.2014 23.10.2014
6,64 €
196 Slavomír Vanát
Kapišová
Oprava kosačky 59/2014 354,30 26.09.2014 15.10.2014 23.10.2014
354,30 €
197 Slavomír Vanát
kapišová
Oprava kosačky 63/2014 303,30 15.10.2014 30.10.2014 21.01.2015
303,30 €
198 Elektrotransport CD
Svidník
Oprava verejného osvetlenia 2014332 459,71 26.09.2014 12.10.2014 31.03.2015
459,71 €
199 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201405406 3,32 30.09.2014 26.10.2014 23.10.2014
3,32 €
200 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Hlásenia o vzniku odpadu 11824/14 14,00 30.09.2014 05.11.2014 23.10.2014
14,40 €
201 Robert Sadiv - RES
Vyšný Mirošov
Materiál a montáž okien MŠ 0242014 474,96 20.10.2014 25.10.2014 24.11.2014
474,96 €
202 AITEC s.r.o.
Bratislava
Učebnice ZŠ 20143760 17,16 20.10.2014 20.10.2014 14.10.2014
17,16 €
203 Ivan Čvaň - drogéria, Svidník Čistiace potreby MŠ             141009 50,00 21.10.2014 04.11.2014 17.02.2015
50,00 €
204 VVS a.s.
Košice
Vodné MŠ, ZŠ 2119085103 50,30 20.10.2014 10.11.2014 24.11.2014
50,30 €
205 VSE a.s.
Košice
Záloha elektrina Ocú 7415481898 884,00 27.10.2014 18.11.2014 24.11.2014
884,00 €
206 VSE a.s.
Košice
Záloha elektrina ZŠ, MŠ 7415483161 385,00 27.10.2014 18.11.2014 24.11.2014
385,00 €
207 RAABE s.r.o.
Bratislava
Časopisy MŠ 21421160 100,80 09.10.2014 23.10.2014 28.10.2014
100,80 €
208 Zuzana Konkoľová -Lunas
Zlatá Baňa
Poradenská činnosť 2014018 400,00 24.10.2014 03.11.2014 24.11.2014
400,00 €
209 VVS a.s.
Košice
Vývoz žúmp - domácnosti 90263829 79,99 22.10.2014 10.11.2014 24.11.2014
79,99 €
210 Matúš Vachna MaM, Svidník Toner do tlačiarne 2014116 22,00 29.10.2014 05.11.2014 24.11.2014
22,00 €
211 Fedest s.r.o.
Zlatá Baňa
Oprava miestnych komunikácií 201416 19299,30 03.11.2014 03.12.2014 05.11.2014
9299,30 €
27.11.2014
5000,00 €
21.01.2015
1500,00 €
212 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Kuka nádoby 13150/14 1128,00 31.10.2014 14.11.2014  
213 Milan Groško - MGP
Miňovce
Prevádzkovanie pohrebiska 14081 40,00 30.10.2014 13.11.2014 24.11.2014
40,00 €
 
214 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Obedy SF
10/2014
2/10/2014 20,80 30.10.2014 05.11.2014 24.11.2014
20,80 €
215 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN
10/2014
3/10/2014 267,79 30.10.2014 05.11.2014 24.11.2014
267,79 €
216 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady na obedy 10/2014 4/10/2014 133,12 30.10.2014 05.11.2014 24.11.2014
133,12 €
217 Ing. Juraj Popik
Kapišova
Oprava kachľovej pece 140012 60,00 23.10.2014 06.11.2014 24.11.2014
60,00 €
218 VSE a.s
Košice
Záloha elektrina Ocú 7415482478 686,00 01.11.2014 18.11.2014 04.12.2014
686,00 €
219 RWE Gas Slovensko
Košice
Záloha plyn 4420118974 773,00 01.11.2014 18.11.2014 21.01.2015
773,00 €
220 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 13669/14 334,87 31.10.2014 14.11.2014 17.02.2015
334,87 €
221 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 13670/14 24,00 31.10.2014 14.11.2014 24.11.2014
24,00
222 Ivan Čvaň - drogéria
Svidník
Učebné pomôcky MŠ 141013 99,90 27.10.2014 10.11.2014 17.02.2015
99,90 €
223 Ján Siňár
Svidník
Čistenie kobercov 1514 67,20 31.10.2014 10.11.2014 07.11.2014
67,20 €
224 Alna SK s.r.o.
Svidník
Drez nerezový ŠJ 14284 432,00 07.11.2014 14.11.2014 31.03.2015
432,00 €
225 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica 201405989 3,32 31.10.2014 18.11.2014 24.11.2014
3,32 €
226 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 5767634305 31,55 31.10.2014 18.11.2014 24.11.2014
31,55 €
227 Slovak telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 8767634319 23,29 31.10.2014 18.11.2014 24.11.2014
23,29 €
228 Peter Pilip - Bytservis
Svidník
Materiál MŠ 20141947 314,86 31.10.2014 20.11.2014 21.01.2015
314,86 €
229 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Veľkoobjemový kontajner 14236/14 579,37 31.10.2014 27.11.2014 31.03.2015
579,37 €
230 Elektrotransport CD, Svidník Oprava verejného osvetlenia 2014388 69,96 11.11.2014 27.11.2014 17.02.2015
69,96 €
231 Komenský s.r.o.
Košice
Samolepky ZŠ 201404831 2,00 09.10.2014 23.10.2014 04.12.2014
2,00 €
232 VVS a.s.
Košice
Vodné ZŠ, MŠ 2119297168 51,88 18.11.2014 11.12.2014 04.12.2014
51,88 €
233 ORTODOX Stojany do DS 012014 300,00 25.11.2014 10.12.2014 25.11.2014
300,00 €
234 J. Mičo - KOVMAK, Svidník Montáž žľabov a zvodov pri PZ 20140068 245,00 14.11.2014 28.11.2014 04.12.2014
245,00 €
235 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 14897/14 336,76 30.11.2014 14.12.2014 17.02.2015
336,76 €
236 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 14898/14 24,00 30.11.2014 14.12.2014 09.02.2015
24,00 €
237 VVS a.s.
Košice
Vývoz žump - domácnosti 90267413 40,00 26.11.2014 18.12.2014 21.01.2015
40,00 €
238 RWE a.s.
Košice
Záloha plyn 4464139699 776,00 01.12.2014 15.12.2014 21.01.2015
776,00 €
239 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 11/2014 2/11/2014 17,60 30.11.2014 05.12.2014 29.12.2014
17,60 €
240 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 11/2014 3/11/2014 244,70 30.11.2014 05.12.2014 29.12.2014
244,70 €
241 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 11/2014 4/11/2014 112,64 30.11.2014 05.12.2014 29.12.2014
112,64 €
242 Komenský s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 201407190 3,32 30.11.2014 08.12.2014 21.01.2015
3,32 €
243 Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Bratislava
Stravné lístky ZF 8401101610 772,00 08.12.2014 15.12.2014 04.03.2015
772,00 €
244 Komunálna poisťovňa Poistenie majetku 5002280432 176,10 08.12.2014 31.12.2014 03.03.2015
176,10 €
245 RWE Gas Slovensko Úroky 3070023242 14,53 02.12.2014 16.12.2014 21.01.2015
14,53 €
246 ZMOS, Bratislava Členské na rok 2015 443/2014 96,19 02.12.2014 31.12.2014 31.03.2015
96,19 €
247 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón Ocú 8768583603 29,66 30.11.2014 17.12.2014 21.01.2015
29,66 €
248 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Telefón ZŠ 3768583622 19,99 30.11.2014 17.12.2014 21.01.2015
19,99 €
249 Komensky s.r.o.
Košice
Virtuálna knižnica ZŠ 70778475 39,89 08.12.2014 30.01.2015 21.01.2015
39,89 €
250 Prima Banka Vedenie účtu 2454/2014 39,96 12.12.2014 16.01.2015 03.03.2015
39,96 €
251 VVS a.s.
Košice
Vodné - stočné
ZŠ,MŠ,DS,Ocú
2210035950 121,02 08.12.2014 29.12.2014 21.01.2015
121,02 €
252 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Strava HN 12/2014 1/12/2014 196,20 16.12.2014 16.12.2014 29.12.2014
196,20 €
253 SOS Členský poplatok 2015 350,00 17.12.2014 31.01.2015 21.01.2015
350,00 €
254 MAKOS a.s.
Bardejov
Poukážky 4140079 210,00 17.12.2014 27.12.2014 21.01.2015
210,00 €
255 Obecný úrad
Nižný Orlík
Správny poplatok 2014189 10,00 16.12.2014 23.12.2014 21.01.2015
10,00 €
256 Pozemkové spoločenstvo Lesa Beskyd Palivové drevo 542014 150,00 13.05.2014 16.06.2014 19.12.2015
150,00 €
257 Svidgas s.r.o.
Svidník
Montáž plyn. potrubia 601412438 84,13 18.12.2014 01.01.2015 17.02.2015
84,13 €
258 Elektrotransport CD, Svidník Montáž vian. osvetlenia 2014439 163,71 22.12.2014 01.01.2015 17.02.2015
163,71 €
259 L.C.Trade, s.r.o. Svidník Skrine MŠ 20141225 400,00 29.12.2014 12.01.2015 31.03.2015
400,00 €
260 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Poplatky za obedy 12/2014 2/12/2014 11,40 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014
11,40 €
261 ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
Réžijné náklady 12/2014 4/12/2014 72,96 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014
72,96 €
262 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Vrecia 15801/14 16,80 22.12.2014 05.01.2015 03.03.2015
16,80 €
263 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Harmonogramy 15800/14 58,80 22.12.2014 05.01.2015 03.03.2015
58,80 €
264 Slovak Telekom a.s. Telefón Ocú 5769531956 34,58 31.12.2014 19.01.2015 17.02.2015
34,58 €
265 Slovak Telekom a.s. Telefón ZŠ 0769531975 24,98 31.12.2014 19.01.2015 17.02.2015
24,98 €
266 RWE Gas Slovensko Úrok 4810003201 4,04 31.12.2014 16.01.2015 17.02.2015
4,04 €
267 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Komunálny odpad 16845/14 498,86 31.12.2014 14.01.2015 03.03.2015
498,86 €
268 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Nebezpečný odpad 16846/14 24,00 31.12.2014 14.01.2015 03.03.2015
24,00 €
269 Slavomír Vanát
Kapišová
Oprava Kosačky 73/2014 401,00 05.12.2014 30.12.2014 05.12.2014
401,00 €
270 František Jakub
Stropkov
Pracovné náradie 038/2014 293,16 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014
293,16 €
271 Patrik Pavelčák
V. Mirošov
Oprava pomníka 20140204 275,00 29.09.2014 13.10.2014 30.12.2014
275,00 €
272
 
Media Lukas s.r.o.
Michalovce
Sprostredkovanie vystúpenia Kandráčovci 20141018 1500,00 18.10.2014 30.12.2014 30.12.2014
1500,00 €