Dodávateľ Predmet fakturácie

Číslo v knihe

faktúr

Suma s DPH

v €

Dátum úhrady P.č.

Poľnoprodukt, s.r.o.

Svidník

Odhrňanie snehu

9/2013.pdf

(35,8 kB)

60,00 30.1.2013 1

VSE a.s.

Košice

Vyúčtovanie elektrina OcÚ

13/2013.pdf

(222,3 kB)

-356,52 25.1.2013 2

VSE a.s.

Košice

Vyúčtovanie elektrina OcÚ

14/2013.pdf

(86,1 kB)

-440,44 25.1.2013 3

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plyn DS

15/2013.pdf

(762,1 kB)

-24,34 29.1.2013 4

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plyn OcÚ

16/2013.pdf

(772,7 kB)

-57,07 29.1.2013 5

Poľnoprodukt s.r.o.

Svidník

Odhrňanie snehu

21/2013.pdf

(35,8 kB)

75,00 30.1.2013 6

M-Tech Partner s.r.o.

Prešov

Vertikálne žalúzie 2ks do KSB

34/2013.pdf

(33,6 kB)

8,71 8.2.2013 7

SPP a.s.

Košice

Plyn záloha ZŠ, MŠ

1/2013.pdf

(104,6 kB)

309,00

18.2.2013 8

SPP a.s.

Košice

Plyn záloha DS

2/2013.pdf

(103,4 kB)

129,00 18.2.2013 9

Obecný úrad

Nižný Orlík

Spracovanie miezd a

účtovníctva MŠ

6/2013.pdf

(39,8 kB)

177,12 18.2.2013 10

PONO-PRESS, Sivák

Svidník

Predplatné podduklianske

noviny

8/2013.pdf

(41,7 kB)

20,00 18.2.2013 11

VSE a.s.

Košice

Vyúčtovanie elektrina ZŠ, MŠ

17/2013.pdf

(220,5 kB)

25,06 18.2.2013 12

PONO-PRESS, Sivák

Svidník

Inzercia

18/2013.pdf

(41,6 kB)

24,75 18.2.2013 13

SPP as.

Košice

Vyúčtovanie plyn ZŠ, MŠ

19/2013.pdf

(776,1 kB)

45,59 18.2.2013 14

VVS a.s.

Košice

Vyúčtovanie vodné-stočné

ZŠ, OcÚ

22/2013.pdf

(437,1 kB)

163,93 18.2.2013 15

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Vypracovanie hlásenia

23/2012.pdf

(65 kB)

14,40 18.2.2013 16

PONO-PRESS, Sivák

Svidník

Inzercia

252013.pdf

(42,6 kB)

24,75 18.2.2013 17
SOZA, Bratislava Autorská odmena za licenciu

26/2013.pdf

(41,6 kB)

20,40 18.2.2013 18

Poľnoprodukt, s.r.o.

Svidník

Odhrňanie snehu

35/2013.pdf

(35,7 kB)

72,00 18.2.2013 19

Slovak Telecom a.s.

Bratislava

Telefón OcÚ

38/2013.pdf

(67,3 kB)

47,36 18.2.2013 20

Slovak telecom a.s.

Bratislava

Telefón ZŠ

39/2013.pdf

(61,9 kB)

25,38 18.2.2013 21

SPP a.s.

Košice

Plyn-záloha OcÚ

3/2013.pdf

(105,2 kB)

841,00 21.2.2013 22

SAMMET

Zlaté Moravce

Info pre samosprávu

4/2013.pdf

(24,4 kB)

32,86 21.2.2013 23

Elektrotransport CD

Dudáš, Svidník

Oprava verej. osvetlenia

Demontáž vian. osvetlenia

24/2013.pdf

(50,2 kB)

171,40 21.2.2013 24

SPP a.s.

Košice

Plyn-záloha DS

28/2013.pdf

(89,7 kB)

126,00 21.2.2013 25

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Nebezpečný odpad

36/2013.pdf

(39,4 kB)

24,00 21.2.2013 26

AUTO CONT

Prešov

Toner do tlačiarne

11/2013.pdf

(38 kB)

98,10 12.3.2013 27

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava HN 1/2013

40/2013.pdf

(30,2 kB)

149,79 12.3.2013 28

FURA s.r.o

Rozhanovce

Harmonogramy na

rok 2013

43/2013.pdf

(36 kB)

52,08 12.3.2013 29

Komenský s.r.o.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

45/2013.pdf

(30,8 kB)

3,32 12.3.2013 30

PONO _PRESS,

Sivák,Svidník

Inzercia

46/2013.pdf

(45,3 kB)

45,50 12.3.2013 31

Slovenský poz. fond

Bratislava

Nájom

47/2013.pdf

(32,3 kB)

19,00 12.3.2013 32

Slovenský poz. fond

Bratislava

Nájom

48/2013.pdf

(32,2 kB)

15,00 12.3.2013 33

VVS a.s.

Košice

Vodné-stočné

ZŠ, MŠ, OcÚ

50/2013.pdf

(82,6 kB)

117,00 12.3.2013 34

SVIDGAS, s.r.o.

Svidník

Oprava gamatky v KD

53/2013.pdf

(47 kB)

42,19 12.3.2013 35

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Nebezpečný odpad

55/2013.pdf

(39,3 kB)

24,00 12.3.2013 36

Slovak Telecom a.s.

Bratislava

Telefón ZŠ

59/2013.pdf

(50,3 kB)

20,39 12.3.2013 37

Slovak telecom a.s.

Bratislava

Telefón OcÚ

60/2013.pdf

(53,4 kB)

40,34 12.3.2013 38

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava HN 2/2013

61/2013.pdf

(30,3 kB)

145,56 12.3.2013 39

Komenský a.s.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

63/2013.pdf

(30,5 kB)

3,32 12.3.2013 40

Obecný úrad

Nižný Orlík

Spracovanie miezd a

účtovníctva ZŠ

5/2013.pdf

(38,9 kB)

157,44 21.3.2013 41

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Veľkoobjemový kontajner

10/2013.pdf

(41,1 kB)

209,81 21.3.2013 42

Prima Banka

Žilina

Vedenie účtu -

cenné papiere

12/2013.pdf

(43,6 kB)

39,96 21.3.2013 43

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina ZŠ, MŠ

30/2013.pdf

(99,8 kB)

391,00 21.3.2013 44

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina OcÚ

31/2013.pdf

(104,4 kB)

813,00 21.3.2013 45

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina OcÚ, DS

32/2013.pdf

(123,3 kB)

1137,00 21.3.2013 46

Ivan Čvaň-drogéria

Svidník

Čistiace prostriedky ŠJ

33/2013.pdf

(45,6 kB)

100,00 21.3.2013 47

FURA s.r.o

Rozhanovce

Komunálny odpad

37/2013.pdf

(40,4 kB)

499,16 21.3.2013 48

Ivan Čvaň-drogéria

Svidník

Čistiace prostriedky MŠ

42/2013.pdf

(48,3 kB)

100,00 21.3.2013 49
ŠJ pri MŠ Strava SF

62/2013.pdf

(35379)

11,60 21.3.2013 50

Le Cheque de Jauner,

Bratislava

Jedálne kupóny

64/2013.pdf

(70,6 kB)

368,36 21.3.2013 51

Poľnoprodukt, s.r.o.

Svidník

Odhrňanie snehu

69/2013.pdf

(36484)

75,00 3.4.2013 52

AUDI VIDEO

CENTRUM

Svidník

Kuchynský robot - ŠJ

68/2013.pdf

(36860)

89,99 3.4.2013 53

SPP, a.s.

Košice

Záloha plyn DS

51/2013.pdf

(102,2 kB)

118,00 3.4.2013 54

MediaDIDA s.r.o.

Olomouc

Prírodoveda - súbor MŠ

66/2013.pdf

(45,6 kB)

200,00 3.4.2013 55

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn OcÚ

29/2013.pdf

(87,5 kB)

815,00 3.4.2013 56

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava HN

81/2013.pdf

(31993)

163,30 16.4.2013 57

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plyn -

preplatok

91/2013.pdf

(125999)

-55,53 30.4.2013 58

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn ZŠ, MŠ

52/2013.pdf

(102,9 kB)

309,00 3.4.2013 59

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn ZŠ, MŠ

27/2013.pdf

(93,3 kB)

309,00 3.4.2013 60

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Stravné SF

82/2013.pdf

(38353)

15,00 16.4.2013 61

VVS a.s.

Košice

Vodné - stočné

OcÚ, MŠ, ZŠ

72/2013.pdf

(78604)

85,67 22.4.2013 62

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plyn DS

91/2013.pdf

(125999)

-57,53 30.04.2013  

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón ZŠ

83/2013.pdf

(55605)

23,88 4.6.2013 63

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón OcÚ

84/2013.pdf

(57524)

40,32 4.6.2013 64

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón OcÚ

112/2013.pdf

(69831)

45,17 4.6.2013 65

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón ZŠ

113/2013.pdf

(67112)

25,53 4.6.2013 66

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Komunálny odpad

56/2013.pdf

(40,1 kB)

335,06 10.6.2013 67

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Komunálny odpad

77/2013.pdf

(41773)

336,06 10.6.2013 68

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Separovaný odpad

78/2013.pdf

(37780)

102,42 10.6.2013 69

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Nebezpečný odpad

79/2013.pdf

(40529)

24,00 10.6.2013 70

VVS a.s.

Košice

Vodné-stočné

96/2013.pdf

(100007)

100,99 10.6.2013 71

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Komunálny odpad

111/2013.pdf

(41651)

334,46 10.6.2013 72

Podduklinske osvetové

stredisko,Svidník

Vystúpenie

DFS Makovička

116/2013.pdf

(54886)

200,00 10.6.2013 73

VVS a.s.

Košice

Vodné

118/2013.pdf

(98310)

58,16

10.6.2013

74

ARES splo.s.r.o.

Bratislava

Magazín Včielka MŠ

133/2013.pdf (30456)

21,80 10.6.2013 75

VSE a.s.

Košice

Vyúčtovanie z úroku

92/2013.pdf

(35288)

6,98 10.6.2013 76

VSE a.s.

Košice

Vyúčtovanie úroku

93/2013.pdf

(34632)

9,76 10.6.2013 77

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina OcÚ

98/2013.pdf

(137409)

1137,00 10.6.2013 78

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina ZŠ, MŠ

99/2013.pdf

(72596)

391,00 10.6.2013 79

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina OcÚ

100/2013.pdf

(135850)

813,00 10.6.2013 80

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Nebezpečný odpad

110/2013.pdf

(40839)

24,00 10.06.2013 147

Tlačiareň svidnícka

Svidník

Diplomy, clip rámčeky

Jubilanti

20/2013.pdf

(35502)

130,10 11.6.2013 81

Le Cheque De Jauner

Bratislava

Jedálne kupóny

65/2013.pdf

(78,7 kB)

350,30 11.6.2013 82

Smaltovňa Mišík s.r.o.

Holič

Dopravné značky

67/2013.pdf

(37795)

473,00 11.6.2013 83

FURA s.r.o

Rozhanovce

Vrecia

70/2013.pdf

(38351)

43,20 11.6.2013 84

Media DIda s.r.o.

Olomouc

Prírodoveda súbor ZŠ

73/2013.pdf

(35908)

200,00 11.6.2013 85

Spol. obecný úrad

Nižný Orlík

Náklady na opatrovateľskú

činnosť

80/2013.pdf

(30579)

20,00 11.6.2013 886

Peter Pilip Bytservis

Svidník

Cement a odvoz

- dopr. značky

85/2013.pdf

(36361)

75,60 11.6.2013 87

Media DIDA s.r.o.

Olomouc

Prírodoveda súbor MŠ

86/2013.pdf

(30646)

100,00 11,.6.2013 88

Komenský s.r.o.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

87/2013.pdf

(31238)

3,32 11.6.2013 89

ŠEVT a.s

 Bratislava

Testovacie tabuľky

88/2013.pdf

(40684)

39,00 11.6.2013 90

Slovgram

Bratislava

Autorské odmeny

94/2013.pdf

(40636)

33,50 11.6.2013 91

Abecedy s.r.o.

Bratislava

DVD konštantín a Metod

95/2013.pdf

(32390)

41,99 11.6.2013 92

Komenský s.r.o.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

108/2013.pdf

(31492)

3,32 11.6.2013 93

OK-Soft

Púchov

Evidencia obyvateľstva

115/2013.pdf

(38414)

38,40 11.6.2013 94

CK EUROTOUR,s.r.o.

Stropkov

Preprava osôb

Vystúp. makovička

117/2013.pdf

(43739)

108,00 11.6.2013 95

Peter Gula

Svidník

Vypracovanie dokumentácie

PO

134/2013.pdf

(30157)

150,00 11.6.2013 96

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava HN

119/2013.pdf

(31765)

196,31 24.6.2013 97

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava HN

132/2013.pdf

(31800)

200,92 24.6.2013 98

Slavomír Vanát

Kapišová

Pracovné náradie AČ

159/2013.pdf

(29513)

28,00 02.07.2013 122

Ivan Čvaň - Drogéria

Svidník

Čistiace prostriedky ZŠ

54/2013.pdf

(47609)

110,60 04.07.2013 99

Elektrotransport CD

Svidník

Oprava verejného

rozhlasu

58/2013.pdf

(39732)

885,10 04.07.2013 101

FURA s.r.o.

Rozhanovce

Veľkoobjemový kontajner

109/2013.pdf

(42889)

755,91 04.07.2013 102

MediaDIDA, s.r.o.

Olomouc

Dotykový tablet ZŠ

114/2013.pdf

(47334)

314,00 04.07.2013 100

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava SF

120/2013.pdf

(38371)

14,80 31.07.2013 103

VVS a.s.

Košice

Vodné - stočné

140/2013.pdf

(84190)

154,43 31.07.2013 104

Slavomír Vanát

Kapišová

Pracovné náradie AČ

160/2013.pdf

(30920)

186,00 31.07.2013 123

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn DS

122/2013.pdf

(112033)

11,00 07.08.2013 105

M.S.T. GROUP, s.r.o.

Giraltovce

Pracovné náradie MOS

136/2013.pdf

(35631)

15,00 07.08.2013 106

ŠEVT a.s.

Banská Bystrica

Tlačivá MŠ

151/2013.pdf

(46393)

20,56 07.08.2013 107

FÚRA s.r.o.

Rozhanovce

Nebezpečný odpad

143/2013.pdf

(40210)

24,00 07.08.2013 108

FÚRA s.r.o.

Rozhanovce

Nebezpečný odpad

126/2013.pdf

(40105)

24,00 07.08.2013 109

Pavol Sivák-PONO PRESS

Svidník

Inzercia VOS

130/2013.pdf

(45974)

44,10 07.08.2013 110

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón OCÚ

127/2013.pdf

(63630)

45,17 07.08.2013 111

CBS Vydavateľstvo s.r.o.

Kynceľová

Aerofoto na CD

135/2013.pdf

(38721)

60,00 07.08.2013 112

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón OCÚ

147/2013.pdf

(70064)

65,19 07.08.2013 113

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn OcÚ

121/2013.pdf

(111384)

68,00 07.08.2013 114

FÚRA s.r.o.

Rozhanovce

Zmiešané plasty

124/2013.pdf

(37724)

102,42 07.08.2013 115

Obecný úrad

Nižný Orlík

Spracovanie miezd a

účtovníctva MŠ

101/2013.pdf

(40011)

177,12 07.08.2013 116

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava HN

145/2013.pdf

(32135)

181,14 07.08.2013 117

Cyril Dudáš

Elektrotransport CD

Svidník

Oprava VR a VO

137/2013.pdf

(54044)

242,11 07.08.2013 118

Obecný úrad

Nižný Orlík

Príspevok na režijné

náklady Sp.OÚ

7/2013.pdf

(35561)

266,00 07.08.2013 119

FÚRA s.r.o.

Rozhanovce

Zmesový komunálny

odpad

125/2013.pdf

(40706)

333,97 07.08.2013 120

FÚRA s.r.o.

Rozhanovce

Zmesový komunálny

odpad

142/2013.pdf

(40935)

336,16 07.08.2013 121

Komenský s.r.o.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

129/2013.pdf

(31300)

3,32 07.08.2013 124

Komenský s.r.o.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

146/2013.pdf

(31681)

3,32 07.08.2013 15

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón ZŠ

128/2013.pdf

(64248)

29,78 07.08.2013 126

Slovak Telekom a.s.

Bratislava

Telefón ZŠ

148/2013.pdf

(67132)

45,18 07.08.2013 127

Miroslava Humeniková

Rožňava

Učebné pomôcky

138/2013.pdf

(54341)

84,19 07.08.2013 128

Obecný úrad

Nižný Orlík

Spracovanie miezd a

účtovníctva

102/2013.pdf

(40235)

157,44 07.08.2013 129

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn ZŠ, MŠ

123/2013.pdf

(112354)

309,00 07.08.2013 130

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava SF

131/2013.pdf

(39137)

14,80 07.08.2013 132

ŠJ pri MŠ

Vyšný Mirošov

Strava SF

144/2013.pdf

(38521)

13,20 07.08.2013 133

Slavomír Vanát

Kapišová

Pracovné náradie AČ

182/2013.pdf

(17448)

186,00 26.08.2013 134

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn ZŠ, MŠ

75/2013.pdf

(116759)

309,00 30.08.2013 135

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn ZŠ, MŠ

104/2013.pdf

(122065)

309,00 30.08.2013 136

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plyn ZŠ, MŠ

89/2013.pdf

(129349)

615,64 30.08.2013 140

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn ZŠ, MŠ

167/2013.pdf

(109159)

308,00 30.08.2013 137

AB System Slovakia s.r.o.

Komárno

Školský stôl a

stoličky

179/2013.pdf

(23476)

177,00 03.09.2013 138

Ševt a.s.

Banská Bystrica

Tlačivá ZŠ

181/2013.pdf

(43255)

27,08 03.09.2013 139

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plynu ZŠ, MŠ

156/2013.pdf

(173473)

135,70 06.09.2013 148

VVS a.s.

Košice

Vodné ZŠ, MŠ, OcÚ

158/2013.pdf

(117827)

45,59 11.09.2013 149

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn OcÚ

57/2013.pdf

(108020)

768,00 23.09.2013 141

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn OcÚ

74/2013.pdf

(111945)

421,00 23.09.2013 142

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn DS

76/2013.pdf

(115520)

65,00 23.09.2013 143

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plyn OcÚ

90/2013.pdf

(130675)

448,28 23.09.2013 150

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn DS

105/2013.pdf

(121854)

25,00 23.09.2013 144

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn OcÚ

106/2013.pdf

(120648)

161,00 23.09.2013 145

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plynu DS

155/2013.pdf

(173197)

22,98 23.09.2013 151

SPP a.s.

Košice

Vyúčtovanie plynu OcÚ

157/2013.pdf

(177677)

1363,52 23.09.2013 152

SPP a.s.

Košice

Záloha plyn OcÚ

165/2013.pdf

(109252)

68,00 23.09.2013 146

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina OcÚ

168/2013.pdf

(117641)

1137,00 14.10.2013 153

VSE a.s.

Košie

Záloha elektrina OcÚ, DS

169/2013.pdf

(115096)

813,00 14.10.2013 154

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Telefón OCÚ

174/2013.pdf

(69074)

45,30 14.10.2013 155

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

Telefón OcÚ

192/2013.pdf

(101839)

66,32 14.10.2013 156

VSE a.s.

Košice

Záloha elektrina ZŠ, MŠ

170/2013.pdf

(83665)

391,00 15.10.2013 157

Komenský s.r.o.

Košice

Virtuálna knižnica ZŠ

173/2013.pdf

(30870)

3,32 15.10.2013 158

Slovak telekom a.s.

Košice

 

175/2013.pdf

(64524)